Chuyển đến khối nội dung chính
Vì mong muốn chăm sóc sức khỏe toàn dân, chính phủ thực thi chế độ “Bảo hiểm Sức khỏe toàn dân”, mỗi tháng người dân chỉ cần nộp tiền bảo hiểm, khi bị bệnh, sinh đẻ hoặc bị thương tích ngoài ý muốn, là có thể đến những trung tâm y tế trong hợp đồng chỉ định của Bộ Y tế để có được sự chăm sóc thích đáng. Do vậy các bạn cư dân mới chớ bỏ qua phần phúc lợi này, tại khu vực Đài Loan, người có thẻ cư trú, có tư cách phù hợp với quy định về đối tượng được bảo hiểm và kể cả là gia quyến của người được bảo hiểm, tính từ thời điểm bắt đầu cư trú tại Đài Loan đầy sáu tháng trở lên thì có thể tham gia bảo hiểm. Bảo hiểm Sức khỏe toàn dân cung cấp các hạng mục phục vụ y tế như sau :
(1). Cung cấp phục vụ khám bệnh hoặc nằm viện điều trị lúc lâm bệnh, bị thương tích, sinh đẻ, cần căn cứ theo các quy định y tế liên quan để được khám chữa bệnh và phải tự chi trả một phần chi phí chữa bệnh.
(2). Cung cấp phục vụ phòng ngừa và bảo vệ sức khỏe trẻ em, phòng ngừa và bảo vệ sức khỏe người lớn, kiểm tra phết tế bào cổ tử cung, khám thai cho sản phụ trước khi sinh v.v... và nhiều hạng mục phòng bệnh bảo vệ sức khỏe khác, người dân được miễn giảm một phần chi phí chi trả cho việc phòng ngừa và bảo vệ sức khỏe.