Chuyển đến khối nội dung chính

Giới thiệu dịch vụchăm sóc người dân trong thành phố cần nhu cầu hỗ trợ về nhà ở, để thêm vào hỗ trợ tiền thuê nhà 

Đối tượng được đăng ký 
Người dân Trung Hoa Dân Quốc
Người dân có hộ tịch và thuê nhà tại thành phố Đài Bắc (Đưa đơn lên cục phát triển đô thị chính phủ thành phố Đài Bắc)
Phù hợp với một trong giới hạn về độ tuổi như sau:
Đủ 20 tuổi
Chưa đủ 20 tuổi nhưng đã kết hôn
Những người dưới 20 tuổi, sống tại tổ chức tái định cư hoặc nhà nuôi dưỡng đã được tái định cư và không thể trở về nhà. 
Phù hợp với một trong gia đình sau (có một trong điều kiện dưới đây là được ) :
Có vợ chồng
Có quan hệ huyết thống trực hệ sống trong cùng một hộ
Độc thân đủ 40 tuổi
Cha mẹ đều đã mất, anh chị em trong hộ tịch chưa đủ 20 tuổi hoặc đã đủ 20 tuổi vẫn còn đang học, khuyết tật hoặc không có năng lực mưu sinh cần sự chăm sóc (mà anh chị em phải là độc thân)
Đã sống tại tổ chức tái định cư hoặc nhà nuôi dưỡng đã được tái định cư và không thể trở về nhà, chưa đầy 25 tuổi.
Các thành viên trong gia đình đều không có nhà riêng
Thuế thu nhập năm và tài sản của gia đình, nên phù hợp với tiêu chuẩn thu nhập nhất định và tài sản của đối tượng hỗ trợ nhà ở
 

(Phương thức đăng ký) Xin hãy hoàn thànhđiềnđơn và đính kèm các tài liệu liên quan trong thời gian nộp đơn, và gửi bằng thưbảo đảm hoặc trực tiếp mang đến nộp tại Văn phòng khu giữa của Cục Phát triển Đô thị.

(Đơn vị dịch vụ tư vấn)phòng phục vụ nhà ở của Cục phát triển đô thị

Thời gian phục vụ tư vấn : Từ 09:00 sáng đến 05:00 chiều, từ thứ 2 đến thứ sáu

Điện thoại phục vụ tư vấn:2777-2186chuyển 0 lại chuyển tiếp 1

Trang web phục vụ tư vấn:https://www.rent-allowance.gov.taipei/