尚未定義

Phục vụ việc làm

Thông tin tìm việc làm
Chỉ cần bạn có được giấy phép Cư Trú Đài Loan ,trong thời gian Cư Trú đều hưởng được quyền việc làm , không cần phải nộp đơn xin giấy phép lao động khác, mà vẫn có thể làm việc hợp pháp tại trong nước , chúng tôi sẽ miễn phí giúp bạn tìm việc làm ! Nếu bạn có nhu cầu tìm việc làm , gặp phải khốn khó vì thất nghiệp , bạn có thể đến Trung Tâm hoặc các trạm chi nhánh Cung Ứng Tìm Việc Làm gần nhất để làm thủ tục đơn đăng ký tìm việc làm hoặc liên hệ với chúng tôi

Thụ lý hồ sơ đăng ký tìm việc làm:Điền bản đăng ký tìm việc làm , kèm theo thẻ Cư Trú bản photo(mặt trước , sau)

1.Xin liên hệ với Trung Tâm Phục Vụ Cung Ứng Tìm Việc Làm : Điện thoại số : 2308-5231(chuyển số 703 Hôn Phối Nước Ngoài ; hoặc chuyển số 727 Hôn Phối Đại Lục )có chuyên viên trợ giúp bạn đăng ký và điều tra các thông tin tìm việc làm theo nhu cầu.
2.Trang web Ngân Hàng Nhân Lực Đài Bắc ,nếu muốn biết thêm chi tiết Có thể truy vấn trang web Ngân Hàng Nhân Lực Đài Bắc -thuộc Trung Tâm Cung Ứng Phục Vụ Tìm Việc Làm.
3.Trạm chi nhánh Cung Ứng Tìm Việc Làm – thuộc Trung Tâm Cung Ứng Phục Vụ Tìm Việc Làm TP, Đài Bắc .
 

1.Phục Vụ Tìm Việc Làm:
Chúng tôi có thiết lập một số Nhân Viên chuyên trách về phục vụ hướng dẫn, cung cấp phục vụ miễn phí tư vấn tìm việc làm , giới thiệu việc làm và cùng đi theo các cuộc phỏng vấn khi tìm việc làm v.v.

2.Tư vấn và đề cử huấn luyện nghề nghiệp Cung cấp cho bạn các phục vụ tư vấn về các thông tin có liên quan về các khóa học huấn luyện nghề nghiệp, đề cử cho bạn tham gia các khóa học huấn luyện nghề nghiệp thích hợp, và trợ giúp toàn bộ chi phí huấn luyện để cho bạn học tập lại được thêm một nghề.(www.okwork.taipei)

3.Lớp thực tập xúc tiến việc làm
Giúp các bạn tìm hiểu về pháp lệnh quy định liên quan đến quyền lao động tại Đài Loan, cung cấp trạng thái môi trường việc làm, hướng dẫn nơi xin việc làm và kỹ năng phỏng vấn trước khi xin việc , nhằm năng cao kỹ năng tìm việc làm, giúp bạn nắm bắt được các xu hướng trên thị trường tìm việc làm.

4、Trợ giúp chi phí sinh hoạt về tham gia huấn luyện nghề nghiệp
Sau khi bạn hoàn tất thủ tục xin đăng ký tìm việc làm , nếu trong vòng 14 ngày sau khi đã được giới thiệu cho bạn công việc 2 lần trở lên , nhưng vẫn không tìm được công việc thích hợp , qua chuyên viên tư vấn đánh giá nghề nghiệp của bạn , không thích hợp với các công việc làm , thì có thể xin「Trợ giúp chi phí sinh hoạt về tham gia huấn luyện nghề nghiệp」. Tiêu chuẩn được phụ cấp là tính theo tiếng , mỗi ngày là 8 giờ, mỗi tháng được cấp 176 tiếng , giới hạng cấp phát tối đa là 6 tháng

5、Tham gia các phương án phát triển việc làm đa văn hóa Bạn có thể đăng ký tham gia các phương án phát triển việc làm đa văn hóa mang tính kinh tế , hoặc tham gia các kế hoạch mang tính cách xã hội , nhưng tư cách tham gia của đối tượng đặc biệt phải phù hợp theo quy định từ 45 tuổi trở lên. Tiêu chuẩn cấp phát của các phương án phát triển này là được tính theo tiếng , mỗi ngày là 8 tiếng, mỗi tháng được cấp 176 tiếng , giới hạng cấp phát tối đa là 6 tháng.

6、Có thể yêu cầu xin trợ cấp theo qui định có liên quan đến Luật bảo hiểm lao động. Sau khi bổ sung luật sửa đổi vào ngày 1 tháng 5 năm 2009, hiện nay người lao động thuộc cộng đồng Người nhập cư mới cũng được áp dụng theo qui định 「Luật bảo hiểm lao động」này , và có thể xin trợ cấp thất nghiệp , trợ cấp khuyến khích sớm tìm việc làm, trợ cấp chi phí sinh hoạt khi huấn luyện ngành nghề , trợ cấp lưu chức không lương nuôi con , trợ cấp bảo hiểm y tế v.v..

6-1 Mở Rộng Đối Tượng Tham Gia Bảo Hiểm
Những đối tượng Hôn phối người nước ngoài , Hôn phối người Đại Lục , Hôn phối Hồng Kông MaCao kết hôn cùng công dân Đài Loan có đăng ký hộ tịch Trung Hoa Dân Quốc , tuổi từ 15 đến 65 tuổi trở xuống , và được phép cư trú và làm việc tại khu vực Đài Loan.

6-2 Trợ Cấp Thất Nghiệp
Quy định bảo hiểm lao động về tích lũy năm tham gia tính từ ngày 1 tháng 5 năm 2009 trở đi
(1)Những người có quyền lao động và tham gia bảo hiểm lao động đang thất nghiệp là người nhập cư mới hoặc công dân Đài Loan mới được xin trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp .
(2)Người không tự nguyện xin thôi chức
(3)Trong 3 năm trước ngày thôi chức, làm thủ tục không tham gia bảo hiểm lao động nữa , số năm tham gia bảo hiểm lao động phải đầy một năm trở lên.
(3-1) Tiền trợ cấp bảo hiểm lao động là 6 tháng , bình quân 60% tính theo mức lương tham gia bảo hiểm lao động trước khi chưa thôi việc và được cấp theo hàng tháng , thời gian trợ cấp nhiều nhất là 6 tháng ,nhưng nếu như người xin thoái bảo hiểm lao động được 45 tuổi trở lên hoặc người khuyết tật được các cơ quan chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận là người khuyết tật , thì được trợ cấp nhiều nhất là 9 tháng.
(3-2)Những người có nuôi vợ/ chồng không có thu nhập làm việc, hoặc con cái chưa thành niên hoặc trẻ em có khuyết tật , mỗi một người được cấp phát thêm 10% của mức lương tham gia bảo hiểm , được cấp phát nhiều nhất là 20%.

6-3 Lưu Chức Không Lương Nuôi Con
Tham gia bảo hiểm đầy một năm trở lên và con cái trước khi đủ 3 tuổi . Trước 6 tháng tính từ tháng bắt đầu tham gia bảo hiểm , trung bình là 60 % mức lương bảo hiểm .