Chuyển đến khối nội dung chính

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Quầy phục vụ người dân thành phố thuộc Ban thư ký – Chính phủ thành phố Đài Bắc tại khu đông lầu 1 Tòa Thị Chính. Chuyên tư vấn, kiến nghị và giải quyết cho Người Nhập Cư Mới gặp phải các vấn đề có liên quan đến pháp luật, thông tin có liên quan như sau:
Giờ làm việc : Từ thứ hai đến thứ sáu
Sáng : 09:00 - 12:00 08:30 bắt đầu lấy số thứ tự
Chiều : 14:00 - 17:00 12:30 bắt đầu lấy số thứ tự

Nơi tư vấn : Khu đông lầu 1 Tòa Thị Chính, số 1 đường Thị Phủ thành phố Đài Bắc (Taipei City Hall, No.1, Shifu Rd.)Quầy tư vấn pháp luật, Tổ phục vụ người dân thành phố – Ban thư ký.

Phương thức tư vấn : lấy số thứ tự hẹn trước qua điện thoại và tại hiện trường, trực tiếp tư vấn là chính, không viết hộ thư trạng.

Điện thoại hẹn tư vấn : 1999 xin số 6168, (02) 27256168
https://sec.gov.taipei/News_Content.aspx?n=224402C613AE51F3&s=9FCDE8146D4D8DA8