Chuyển đến khối nội dung chính

Với mục đích hỗ trợ người nhập cư hòa nhập vào xã hội một cách thuận lợi, đồng thời giúp cho người dân trong nước gần gũi và tiếp nhận nền văn hóa đa sắc. Vào ngày 26 tháng 2 năm 2005, Cục Dân chính thành phố Đài Bắc đã thành lập 「Hội quán dành cho người nhập cư của thành phố Đài Bắc」, cung cấp cho người nhập cư những dịch vụ đầy đủ.

Hội quán được bài trí theo phong cách giống như nhà của một gia đình, giúp cho người nhập cư có cảm giác như đang sống tại đất nước mình. Mọi người có thể đọc báo, tạp chí, làm quen với đồng hương, ngoài ra còn có thể tham gia các chương trình học tập. Tại đây, người nhập cư có thể nhận được sự hỗ trợ, đồng thời cũng có thể giúp đỡ những người cần sự hỗ trợ của mọi người.

Thành lập Hội quán là một trong những kết quả cụ thể trong chính sách quan tâm chăm sóc người nhập cư của chính phủ. Qua đó cũng cho thấy sự chào đón của Đài Loan dành cho người nhập cư, giúp đỡ người nhập cư hòa nhập vào xã hội Đài Loan, hướng tới một chặng đường mới trong cuộc đời.