Chuyển đến khối nội dung chính

Hạng Mục

Đối Tượng Trợ cấp

Qui Định về Lập Hộ Tịch

Cơ Quan Giải Quyết

Trợ giúp các gia đình có trường hợp đặc biệt

◎Đối Tượng Trợ cấp

◎Hạng mục trợ giúp gồm có : Trợ giúp sinh hoạt khẩn cấp, trợ cấp gửi trẻ,trẻ em được ưu tiên vào tổ chức ủy thác giáo dục công lập, trợ giúp giáo dục con cái,trợ cấp điều trị y tế ,trợ cấp kiểm tra chấn thương , trợ giúp điều trị tâm lý,trợ giúp tố tụng luật pháp,viện trợ vay vốn kinh doanh , Trung tâm phụ nữ khuyến mãi các khóa học , trợ cấp phí sinh hoạt con cái.

Khi Đăng Ký Kết Hôn , kết hôn với người dân TP Đài Bắc và thức tế cư trú tại TP Đài Bắc , không hạn chế về việc lập hộ tịch.

Các Trung Tâm Phục Vụ Phụ Nữ và Gia Đình TP Đài Bắc.

Cục Xã Hội -Khoa Phúc Lợi Phụ Nữ Và Gửi Trẻ 1999 ( các Huyện và Thành Phố ngoài TP Đài Bắc 02-2720-8889 số nhánh 6969-71 )

 

Cứu trợ khẩn cấp

  • Những hộ gia đình không liệt vào danh sách hộ có thu nhập thấp của thành phố, do người trong hộ bị chết mà không có năng lực lo chuyện chôn cất mai táng.
  • Do người trong hộ bị tai nạn bất ngờ hoặc bị bệnh nặng làm cho cuộc sống gia đình rơi vào tình trạng khó khănv.
  • Do người gánh vác kinh tế chủ yếu trong gia đình bị thất nghiệp, mất tích, nhập ngũ hoặc vào phục vụ trong lực lượng quân sự thay thế , bị vào tù , bị bắt giữ do dính líu đến vụ án, bị giam cầm theo pháp luật, hoặc do nguyên nhân khác mà không thể làm việc, làm cho cuộc sống rơi vào tình trạng khó khăn.
  • Tài sản hoặc tài khoản tiền gửi do bị chế tài đông kết hoặc do các nguyên nhân khác không thể dùng được ngay, làm cho cuộc sống rơi vào tình trạng khó khăn
  • Đã trình xin các hạng mục phúc lợi hoặc chi trả bảo hiểm nhưng đang chờ được phê duyệt , khiến cuộc sống rơi vào tình trạng khó khăn.
  • Do gặp phải biến cố lớn, làm cho cuộc sống rơi vào tình trạng khó khăn, được cục Xã Hội hoặc văn phòng quận đến thăm và nhận định là có nhu cầu cứu trợ
  • Người không có hộ tịch tại thành phố nhưng lưu lạc tại thành phố, không có tiền mua vé về quê , gặp phải tai họa thiên tai hoặc các sự kiện tai họa lớn tại thành phố, dẫn đến bị thương hoặc bị chết , cục Xã Hội hoặc văn phòng quận phải căn cứ vào đơn xin mà cân nhắc cứu trợ.

 

Ngoài cứu trợ tiền vé xe và thăm hỏi giúp đỡ khi gặp phải tai họa ra thì tất cả các hạng mục khác đều cần phải có hộ khẩu tại thành phô

Khoa xã hội tại văn phòng làm việc các khu thuộc Nơi lập hộ tịch

Các Trung Tâm Phục Vụ Phúc Lợi Xã Hội – TP Đài Bắc

 

 


Trợ giúp sinh hoạt khẩn cấp cho trẻ em và thiếu niên gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Trẻ em và thiếu niên dưới 18 năm tuổi.
Trẻ em và thiếu niên không có tiếp nhận chi phí công của chính phủ về việc dàn xếp và thu dung.
Gia đình trẻ em và thiếu niên do cha mẹ ly dị,chết,mất tích ,thất nghiệp, mắc bệnh, tù giam, nghiệm thuốc rượu,bạo lực gia đình,chưa kết hôn mà mang thai,hoặc các sự cố to lớn khác mà dẫn đến có khó khăn trong cuộc sống.

Tổng thu nhập của gia đình theo số người trong nhà để phân phối, mỗi người mỗi tháng không vượt qúa số thu nhập được phấn phối chính giữa của thu nhập có thể phân phối được của mỗi người trong nước của những năm gần đây;Động sản bình quân (bao gồm cổ phiếu,đầu tư,tiền gửi v.v. ) của số người trong gia đình ít hơn 150,000 đài tệ;Tổng gía trị bất động sản (bao gồm đất đai, nhà ở v.v..)ít hơn 650,000,0 Đài tệ ; hoặc có sự thật để chứng minh trong một năm gần đây cuộc sống đã rơi vào khó khăn, sẽ được trợ giúp sinh hoạt ngắn hạn, và trợ giúp này trên nguyên tắc là sáu tháng.

 

Trợ giúp này cần phải có hộ tịch tại TP Đài Bắc và trên thực tế đã cư trú tại TP Đài Bắc hơn 6 tháng.

Cục Xã Hội -Khoa phúc lợi trẻ em và thiếu niên 1999(các Huyện và Thành Phố ngoài TP Đài Bắc 02-2720-8889)số nhánh 6972-4

Nếu người nộp đơn xin đã tiếp nhận những phục vụ của cơ quan có liên quan khác do cục chúng tôi uỷ thác, thì trực tiếp do cơ quan đó xin phép với Cục Chúng tôi .


Trợ giúp
Hộ gia đình có thu nhập thấp

Số bình quân của Tổng thu nhập gia đình theo số người trong nhà để phân phối, mỗi người mỗi tháng ít hơn chi phí sinh hoạt tiêu chuẩn thấp nhất.

Tiền gửi bình quân (bao gồm cả cổ phiếu, đầu tư, tiền gửi, vv)của số người trong gia đình , mỗi người không vượt qúa 150,000 Đài tệ.

Giá trị đất đai và nhà ở của tổng số người trong nhà ít hơn 650,000,0 Đài tệ; các hạng mục trợ giúp bao gồm : trợ giúp sinh hoạt gia đình, trợ giup gánh vác một phần chi phí bảo hiểm y tế,trợ giúp điều tri y tế, tiền cấp mua đồ dinh dưỡng, trợ giúp sinh đẻ và chăm sóc,trợ giúp gửi trẻ. Trợ giúp sinh hoạt cho con cái đi học,trợ giúp phí giao thông cho con cái đi học, miễn giảm học phí và tạp phí..

 

Cần phải có hộ tịch và trên thực tế đã cư trú tại TP Đài Bắc, và một năm gần đây đã cư trú trong nước hơn 183 ngày.

 

 

Khoa Xã Hội tại Văn Phòng Làm Việc Các Khu Thuộc Nơi Lập Hộ Tịch1999 ( các Huyện và Thành Phố ngoài TP Đài Bắc 02-2720-8889)số nhánh 1610-2

Cứu giúp khó khăn gấp - quan hoài ngay lập tức

 

  • Do người gánh vác kinh tế chủ yếu trong gia đình qua đời , mất tích , bị bệnh nặng, hoặc do các nguyên nhân hoặc biến cố khác và không lấy được bất kỳ cứu trợ hoặc thanh toán bảo hiểm nào làm cho cuộc sống rơi vào tình trạng khó khăn.
  • Người gặp phải nguy cấp hoạn nạn trong vòng 3 tháng gần đây , giới hạn là với mỗi lý do chỉ được xin một lần ; nhưng sau khi cứu trợ cuộc sống vẫn rơi vào khó khăn, theo đánh giá trong cuộc thăm hỏi được nhận định là cần tiếp tục cứu trợ, nhiều nhất là tiếp tục cứu trợ thêm một lần nữa

 

Chỉ cần thực tế sinh sống tại thành phố, không hạn chế bởi có hộ khẩu hay không.

Khoa Xã Hội tại văn phòng ủy ban làm việc các khu thuộc Nơi lập hộ tịch

 Để biết thêm chi tiết, xin truy vấn mạng lưới : Cục Xã Hội Chính Quyền TP Đài Bắc