Chuyển đến khối nội dung chính

Cứ điểm chăm sóc cộng đồng Tân di dân thành phố Đài Bắc (do Cục xã hội chính quyền thành phố Đài Bắc ủy quyền thực hiện)

1.Đối tượng phục vụ: Tân di dân có hộ tịch hoặc cư trú tại thành phố Đài Bắc

(1) Trong gia đình có con nhỏ dưới 6 tuổi
(2) Thu nhập thấp trong gia đình, hộ thu nhập vừa và thấp hoặc có tư cách hưởng phúc lợi khác
(3) Tân di dân đăng ký hôn nhân mới trong vòng 1 năm
(4) Trường hợp được đơn vị khác chuyển giới thiệu hoặc đánh giá có nhu cầu (đối mặt với nguy cơ cuộc sống, gặp khó khăn thích ứng cuộc sống, cần cứu giúp hoặc có mong muốn cải thiện hiện trạng…)

 

2.Nội dung phục vụ

(1).Phục vụ chăm sóc riêng lẻ: Chủ động phục vụ cá nhân hoặc gia đình Tân di dân, tư vấn phúc lợi, phụ đạo giáo dục thiên chức làm bố mẹ và chuyển giới thiệu dịch vụ phúc lợi…

(2).Phương án phục vụ mang tính ủng hộ gia đình Tân di dân: Phương án đoàn thể, giáo dục thiên chức làm bố mẹ , tọa đàm giới thiệu thông tin cuộc sống tại Đài loan và bảo vệ quyền lợi, mạng lưới chi viện giúp đỡ lẫn nhau, huấn luyện bồi dưỡng năng lực, phương án tuyên truyền cộng đồng, dịch vụ chăm sóc ngoài giờ học dành cho con cái, giáo dục thông tin….

(3).Tư vấn phúc lợi và điện thoại(4).Xây dựng hệ thống mạng lưới ủng hộ: đơn vị phục vụ liên quan trong toàn bộ khu vực, xây dựng mạng lưới ủng hộ phục vụ cá nhân.

 

3.Thông tin liên hệ các cứ điểm:

Khu vực phục vụ

điện thoại

Địa chỉ

Thời gian phục vụ

Khu Tây (YWCA)

Khu Vạn Hoa, khu Trung Chính, khu Đại Đồng

02-2361-6577

Tầng 10, số 7, đường tây Thanh Đảo, khu Trung Chính, thành phố Đài Bắc

Thứ 3 đến thứ 7 hàng tuần: 09:00~18:00

Khu Bắc(hiệp hội qũy PearlS,Buck)

khu Sỹ Lâm, khu Bắc Đầu, khu Trung Sơn

02-2504-0399

Tầng 4, số 232, đường Trường Xuân, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

Thứ 3 đến thứ 7 hàng tuần: 09:00~18:00

Khu Nam ( hiệp hội qũy goodshepherd)

Khu Văn sơn, khu Đại An, khu Tín Nghĩa

02-2931-2166

Tầng 1, số 7, ngõ 127, đường Cảnh Hưng, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

Thứ 3 đến thứ 7 hàng tuần: 09:00~18:00

Khu Đông (YWCA)

Khu Tùng Sơn –song san、khu Nội Hồ –nei hu、khu Nam Cảng –nan gang

02-2631-0759

No.19, Aly. 86, Ln. 189, Sec. 3, Kangning Rd., Neihu Dist., Taipei City (trạm tàu điện Lô Châu –lu chou)

Thứ 3 đến thứ 7 hàng tuần: 09:00~18:00