Chuyển đến khối nội dung chính
Nếu cuộc sống của bạn mắc phải khó khăn và cần sự giúp đỡ của các nguồn lực xã hội, chúng tôi có nhiều đơn vị và nhân viên chuyên nghiệp có thể hỗ trợ bạn.
*Trung Tâm Phục Vụ Phụ Nữ Và Gia Đình Người Dân Nhập Cư Mới TP Đài Bắc:2558-0133
*Các Trung Tâm Phục Vụ Phụ Nữ Và Gia Đình TP Đài Bắc.
*Trung Tâm Phục Vụ Phúc Lợi Xã Hội TP Đài Bắc
*Trạm Phục Vụ Sở Nhập Xuất Quốc và Di Dân TP Đài Bắc : 23889393 số nhánh 3103
*Đường Dây Nóng Tư Vấn Cho Phối Ngẫu Ngoại Tịch : 0800-024-111
*Quỹ Phúc Lợi Xã Hội( Phục Vụ cho Người dân Nhập cư mới ngoại tịch ): 25777663
*Hiệp Hội Cứu Trợ Trung Hoa( Phục Vụ cho Người dân Nhập Cư Mới Quốc Tịch Hoa Lục ) :23935943
* Quĩ Hội Hải Cơ Đường dây nóng quan hoài phối ngẫu Hoa Lục:27189995
*Trung Tâm Giao Dục Gia Đình TP Đài Bắc -Đường Dây Nóng Tư Vấn Giao Dục Gia Đình Bang Bang Wo:(02)2541-9981
*Đường dây tư vấn của Trung tâm y tế tâm lý cộng đồng Cục Y tế chính quyền thành phố Đài Bắc: (02)3393-7885

ục Vụ Tư Vấn Ngôn Ngữ Nước Ngoài
Khi cuộc sống của bạn mắc phải về vấn đề như: Thích ứng cuộc sống, giao tiếp giữa vợ chồng, nuôi dạy con cái, học tập ngôn ngữ,và hộ tịch đăng ký v.v.. mà không biết giài quyết như thế nào, chúng tôi có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp để trợ giúp bạn giao tiếp.
*Trung Tâm Phục Vụ Phụ Nữ Và Gia Đình Người Dân Nhập Cư Mới TP Đài Bắc
*Hội Quán Người Dân Nhập Cư Mới (Khu Nankang): 27884911,(khu Wanhua 23701046)
*Đường Dây Nóng Tư Vấn Cho Phối Ngẫu Ngoại Tịch
*Quỹ Phúc Lợi Xã Hội Eden:25777663
* Trung Tâm Tư Vấn Cục Lao Động Chính Phủ TP Đài Bắc: 25502151

Để biết thêm chi tiết, xin truy vấn mạng lưới : Cục Xã Hội Chính Quyền TP Đài Bắc