Chuyển đến khối nội dung chính

● Những điều cần chú ý dành cho người nhập cư sau khi nhận Chứng minh Nhân dân lần đầu

※Trạm phục vụ thành phố Đài Bắc - Sở Di dân

I. Phối ngẫu Trung Quốc

1. Sau khi được phép định cư, đương sự cần mang theo những giấy tờ dưới đây đến Trạm phục vụ thành phố Đài Bắc thuộc Sở Di dân để nhận Thẻ định cư : Thẻ tạm trú dài hạn (nộp lại để hủy thẻ), Giấy thông hành Trung Quốc (nếu đã có chứng nhận từ bỏ quốc tịch gốc cần nộp cùng với các loại giấy tờ nêu trên). Ngoài ra, trong vòng 30 ngày, phải mang thẻ định cư và hộ khẩu bản gốc hoặc những giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở đến Phòng quản lý hộ khẩu làm thủ tục nhập hộ tịch lần đầu.

2. Lần đầu tiên xuất cảnh, cần mang Chứng minh Nhân dân đến Cục nghiệp vụ lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao làm thủ tục xin hộ chiếu có mã số Chứng minh Nhân dân.

3. Trong vòng 3 tháng kể từ ngày được phép định cư, cần nộp 「Giấy chứng nhận từ bỏ quốc tịch gốc do Quỹ giao lưu hai bờ eo biển xác nhận」và「Giấy thông hành Trung Quốc」. Nếu trong thời gian qui định không hoàn thành xong thủ tục nêu trên sẽ bị hủy Giấy phép định cư.

II. Phối ngẫu nước ngoài

1. Sau khi được phép định cư, đương sự cần mang theo những giấy tờ dưới đây đến Trạm phục vụ thành phố Đài Bắc thuộc Sở Di dân để nhận Thẻ định cư : Hộ chiếu nước ngoài, Thẻ cư trú ngoại kiều (nộp lại để hủy thẻ). Ngoài ra, trong vòng 30 ngày, phải mang thẻ định cư và hộ khẩu bản gốc hoặc những giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở đến Phòng quản lý hộ khẩu làm thủ tục nhập hộ tịch lần đầu.

2. Lần đầu tiên xuất cảnh, cần mang Chứng minh Nhân dân đến Cục nghiệp vụ lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao làm thủ tục xin hộ chiếu có mã số Chứng minh Nhân dân.

III. Phối ngẫu Hồng Kông, Ma Cao

1. Sau khi được phép định cư, Thẻ cư trú của đương sự sẽ bị hủy, trong vòng 30 ngày đương sự cần mang theo Thẻ định cư, hộ khẩu bản gốc hoặc những giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở đến Phòng quản lý hộ khẩu làm thủ tục nhập hộ tịch lần đầu tiên.

2. Lần đầu tiên xuất cảnh, cần mang Chứng minh Nhân dân đến Cục nghiệp vụ lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao làm thủ tục xin hộ chiếu có mã số chứng minh nhân dân.

IV. Những mục cần chú ý chung

Sau khi nhập quốc tịch và hộ tịch Trung Hoa Dân Quốc, những quyền lợi và nghĩa vụ về nộp thuế, phục vụ trong quân đội, xuất nhập cảnh, quyền giáo dục, quyền tham gia chính trị, sử dụng các nguồn phúc lợi v.v cần phải tuân thủ theo những qui định liên quan của pháp lệnh Trung Hoa Dân Quốc.

※Cục Bảo hiểm Lao động – Bộ Lao động
I. Những điều cần biết khi tham gia đóng bảo hiểm lao động
1. Nếu người nhập cư trước khi nhận Chứng minh Nhân dân lần đầu, đã từng dùng thẻ cư trú hoặc số hộ chiếu hoặc mã số thống nhất để làm thủ tục đóng bảo hiểm. Sau khi nhận Chứng minh Nhân dân, bản thân họ hoặc đơn vị phục vụ cần điền「Đơn xin thay đổi hạng mục của người đóng bảo hiểm」, đính kèm bản sao mặt chính và mặt sau Chứng minh Nhân dân, cùng những thông tin đóng bảo hiểm trước đây (họ tên tiếng Anh, mã số Thẻ cư trú hoặc số hộ chiếu), nộp lên Cục bảo hiểm để làm thủ tục thay đổi thông tin cá nhân. Thâm niên bảo hiểm sẽ được tính cộng gộp giai đoạn trước và sau khi thay đổi thông tin.
2. Nếu người nhập cư muốn thông qua trang web hoặc máy giao dịch tự động (ATM) để kiểm tra thông tin đóng bảo hiểm. Họ phải gửi những tài liệu được nêu trên đến Cục bảo hiểm làm thủ tục thay đổi thông tin. Ngoài ra, cũng cần thay đổi mã số cá nhân, vì nếu sử dụng mã số cũ để kiểm tra thông tin, hệ thống sẽ không đối chiếu được tài liệu. Đối với những người có thẻ an sinh xã hội và lao động, thẻ tín dụng bưu điện cần chú ý thông báo cho các đơn vị cấp thẻ. Như vậy mới có thể thường xuyên nắm bắt được tình hình đóng bảo hiểm của mình.
3. Những phương thức kiểm tra thông tin đóng bảo hiểm cá nhân:
(1) Thông qua trang web để kiểm tra thông tin đóng bảo hiểm cá nhân (bao gồm kiểm tra bằng mã số cá nhân, kiểm tra bằng thẻ an sinh xã hội và lao động hoặc kiểm tra qua 「dịch vụ tự động APP của Cục bảo hiểm」).
(2) Dùng thẻ an sinh xã hội và lao động kiểm tra thông tin thông qua máy giao dịch tự động (ATM).
(3) Dùng thẻ tín dụng bưu điện để kiểm tra thông tin thông qua máy giao dịch tự động (ATM)
(4) Kiểm tra thông tin tại quầy phục vụ.
(5) Kiểm tra thông tin qua điện thoại (chỉ có thể kiểm tra được tổng số tiền lương trong năm).
II. Các mục cần chú ý xin thanh toán tiền bảo hiểm lao động
1. Người nhập cư lấy Chứng minh Nhân dân lần đầu, khi xin thanh toán tiền bảo hiểm lao động tại Cục Lao động, cần xác nhận tài khoản nộp trong hồ sơ đã được thay đổi mã số Chứng minh Nhân dân tại các cơ quan tín dụng hay chưa, tránh trường hợp khi gửi tiền vào tài khoản bị trả lại.
2. Nếu người nhập cư trước khi lấy Chứng minh Nhân dân đã làm thủ tục xin thanh toán tiền bảo hiểm lao động tại Cục Lao động. Sau khi lấy Chứng minh Nhân dân lần đầu, cần chủ động cung cấp bản sao giấy tờ chứng minh thân thế cho Cục Lao động đối chiếu.
III. Những điều cần biết về lương hưu dành cho người lao động
1. Đối với những người nhập cư trước đây đã từng dùng Thẻ cư trú đóng tiền tiết kiệm hưởng chế độ lương hưu dành cho người lao động, sau khi nhận Chứng minh Nhân dân lần đầu, cần yêu cầu đơn vị sử dụng làm thủ tục xin thay đổi thông tin tại Cục Lao động.
(1) Đối với những người nhập cư vừa tham gia bảo hiểm lao động, vừa đóng tiền tiết kiệm hưởng chế độ lương hưu dành cho lao động, cần điền đơn xin thay đổi thông tin (3 trong 1) dành cho người đóng bảo hiểm (https://www.bli.gov.tw/en/0013363.html), đồng thời nộp kèm bản sao mặt chính và mặt sau Chứng minh Nhân dân.

(2) Đối với những người nhập cư chỉ tham gia đóng tiết kiệm hưởng chế độ lương hưu lao động (bao gồm những người tự kinh doanh nhưng tự nguyện đóng bảo hiểm), cần điền đơn xin thay đổi thông tin liên quan về người đóng tiết kiệm (https://www.bli.gov.tw/en/0013363.html),đồng thời nộp kèm bản sao mặt chính và mặt sau Chứng minh Nhân dân.

2. Nếu người nhập cư sử dụng mã số cá nhân, thẻ an sinh xã hội và lao động hoặc thẻ tín dụng bưu điện để kiểm tra thông tin tài khoản lương hưu cá nhân. Sau khi nhận Chứng minh Nhân dân lần đầu, cần liên lạc với các đơn vị quản lý hộ tịch, ngân hàng hoặc bưu điện cấp thẻ để làm thủ tục thay đổi thông tin hoặc cấp lại thẻ.
3. Các phương thức kiểm tra thông tin tài khoản hưu trí lao động cá nhân:
(1) Thông qua trang web để kiểm tra thông tin cá nhân của người đóng bảo hiểm (bao gồm sử dụng )
(2) Sử dụng thẻ an sinh xã hội và lao động để kiểm tra thông tin tại các máy giao dịch tự động (ATM).
(3) Sử dụng thẻ tín dụng bưu điện để kiểm tra thông tin tại các máy giao dịch tự động (ATM).
(4) Kiểm tra thông tin tại quầy dịch vụ.
4. Những mục cần chú ý khi tham gia đóng bảo hiểm niên kim và quyền lợi hưởng bảo hiểm
Đối với những người nhập cư từ 25 trở lên và chưa đến 65 tuổi, có hộ tịch tại Đài Loan, chưa lĩnh tiền lương hưu dành cho người đóng bảo hiểm lao động, tiền lương hưu dành cho người đóng bảo hiểm nhà giáo và công nhân viên chức hoặc tiền giải ngũ dành cho người đóng bảo hiểm quân đội. Những người này cũng chưa tham gia đóng bảo hiểm lao động, bảo hiểm dành cho nhà nông, bảo hiểm dành cho nhà giáo và công nhân viên chức, Cục Bảo hiểm lao động sẽ tự động cho họ vào danh sách đóng bảo hiểm niên kim quốc dân. Đối với những người theo qui định tham gia đóng bảo hiểm niên kim quốc dân, khi đến 65 tuổi có thể dựa vào thâm niên đóng bảo hiểm để xin lĩnh tiền niên kim dành cho người cao tuổi. Ngoài ra, trong thời gian đóng bảo hiểm nếu xảy ra sự kiện bảo hiểm, người đóng bảo hiểm sẽ được bảo đảm những quyền lợi như: chi trả tiền thai sản, tiền hỗ trợ thương tật, bảo hiểm niên kim cho người thân, tiền hỗ trợ tang lễ.
5. Người nhập cư vốn dùng mã số thẻ cư trú hoặc hộ chiếu để tham gia bảo hiểm lao động, sau khi nhận Chứng minh Nhân dân lần đầu, bắt đầu nhận được hóa đơn nộp tiền bảo hiểm niên kim quốc dân?
(1) Đối với những người đã đóng bảo hiểm lao động, nhưng không phải là đối tượng được nộp bảo hiểm niên kim quốc dân. Nếu người đó có việc làm, đồng thời đã dùng mã số thẻ cư trú hoặc hộ chiếu để tham gia bảo hiểm lao động. Sau khi nhập tịch và lấy Chứng minh Nhân dân, cần yêu cầu đơn vị đóng bảo hiểm điền「Đơn đăng ký xin thay đổi thông tin người đóng bảo hiểm lao động」, nộp cùng bản sao mặt chính và mặt sau của Chứng minh Nhân dân hoặc bản sao hộ khẩu cho Cục bảo hiểm để thay đổi thông tin. Dùng mã số Chứng minh Nhân dân thay thế cho mã số thẻ cư trú hoặc hộ chiếu để đóng bảo hiểm, tránh tình trạng mặc dù đóng bảo hiểm lao động nhưng vẫn nhận được hóa đơn đóng tiền bảo hiểm niên kim quốc dân.
(2) Ngoài ra, nếu quí vị đã nhận được hóa đơn nộp phí bảo hiểm niên kim quốc dân, cũng không cần lo lắng, đơn vị làm thủ tục đóng bảo hiểm chỉ cần thực hiện những bước đăng ký thay đổi thông tin nêu trên, khoản niên kim của các vị cũng sẽ được đối chiếu lại. Ngoài ra, Cục bảo hiểm lao động cũng sẽ chủ động hủy bỏ thủ tục đóng phí bảo hiểm.
6. Những mục cần chú ý cho người nhập cư đang lĩnh tiền bảo hiểm niên kim quốc dân dành cho người thân
(1) Người nhập cư được hưởng tiền bảo hiểm niên kim dành cho người thân, khi chưa có Chứng minh Nhân dân, hàng năm cần nộp giấy tờ chứng minh thân thế hoặc cư trú để Cục Lao động đối chiếu. Tuy nhiên, sau khi đã có Chứng minh Nhân dân, chỉ cần cung cấp bản sao hộ khẩu để Cục Bảo hiểm lao động đối chiếu với các tài liệu liên quan khác tại cơ quan quản lý hộ tịch là được. Ngoài ra, người hưởng tiền bảo hiểm niên kim dành cho người thân cũng cần lưu ý thay đổi thông tin cá nhân tại bưu điện hoặc các cơ quan tiền tệ, để đảm bảo tài khoản cung cấp trước đây có thể sử dụng.
(2) Điện thoại tìm hiểu thông tin chi trả tiền bảo hiểm niên kim cho người thân:(02)2396-1266 số máy lẻ 6022.
7. Những điều cần chú ý khi đăng ký tham gia đóng bảo hiểm nông nghiệp đối với người nhập cư nhận Chứng minh Nhân dân lần đầu.
(1) Người đăng ký: Đã đăng ký hộ tịch, có Chứng minh Nhân dân, công việc chính là nghề nông. Bản thân họ cần phải đích thân đến Hiệp hội nghề nông tại nơi đăng ký hộ khẩu để đăng ký tham gia bảo hiểm nông nghiệp.
(2) Điều kiện: Đề nghị kết nối với trang web thông tin toàn cầu của Cục bảo hiểm lao động (http://www.bli.gov.tw), lựa chọn mục 「Bảo hiểm dành cho nhà nông」/ 「Nghiệp vụ về công tác đóng bảo hiểm」/ 「Người được đóng bảo hiểm – đóng bảo hiểm」/ 「Điều kiện đóng bảo hiểm」.
(3) Hồ sơ: Đề nghị kết nối với trang web thông tin toàn cầu của đơn vị (http://www.bli.gov.tw) lựa chọn mục 「Bảo hiểm dành cho nhà nông」/ 「Nghiệp vụ về công tác đóng bảo hiểm」/ 「Người được đóng bảo hiểm – đóng bảo hiểm」/ 「Thủ tục đăng ký」.
(4) Sau khi tham gia đóng bảo hiểm nông nghiệp, nếu điều kiện của người đóng bảo hiểm có sự thay đổi, cần chủ động tới Hiệp hội nghề nông tại nơi đăng ký hộ khẩu làm thủ tục đăng ký.

※Phòng quản lý giám sát giao thông đường bộ thành phố Đài Bắc
I. Giấy phép lái xe trong nước

https://tpcmv.thb.gov.tw/en/cl.aspx?n=10293
II. Thay đổi thông tin trên Giấy phép lái xe

https://tpcmv.thb.gov.tw/en/cp.aspx?n=10286
III. Những giấy tờ cần chuẩn bị khi làm thủ tục thay đổi thông tin trên Giấy phép lái xe (họ tên, số CMND, ngày tháng năm sinh, địa chỉ)
1. Một trong những giấy tờ chứng minh thân thế dưới đây:
(1) Công dân mang quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc, đã nhập hộ tịch tại Đài Loan, cần xuất trình Chứng minh Nhân dân hoặc Chứng minh quân đội.
(2) Người nước ngoài, công dân Trung Quốc hoặc công dân không có hộ tịch tại Đài Loan, cần xuất trình Giấy phép định cư hoặc Giấy (thẻ) chứng nhận được quyền cư trú có thời hạn 1 năm trở lên.
(3) Công dân Hồng Kông hoặc Ma Cao cần xuất trình Giấy (thẻ) chứng nhận được quyền cư trú có thời hạn 1 năm trở lên hoặc Giấy xuất nhập cảnh. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2005, cần xuất trình Giấy (thẻ) chứng nhận được quyền cư trú có thời hạn 1 năm trở lên.
2. Bản gốc Giấy phép lái xe
3. Nếu đồng thời thay đổi cả họ tên và số Chứng minh nhân dân, cần đính kèm bản đăng ký hộ khẩu (có thời hạn trong vòng 3 tháng) để kiểm tra và chứng thực.
4. Đối với những người cần thay đổi số Chứng minh Nhân dân, cần đính kèm những giấy tờ chứng minh thay đổi mã số chứng minh do cơ quan hộ tích cấp.
5. 2 ảnh màu chụp trong 6 tháng gần đây, kích cỡ 3x4 chụp chính diện nửa người không đội mũ (nếu chỉ làm thủ tục thay đổi địa chỉ thì không cần nộp ảnh).
IV. Những điều cần biết khi đăng ký
1. Phí thực hiện: 200 Đài tệ
2. Thời gian xử lý:
3. Phương thức thụ lý: Thụ lý ngay tại quầy đăng ký
V. Phương thức đăng ký
1. Có thể đăng ký trước tiếp hoặc ủy quyền cho người khác làm thay (Nếu ủy quyền cho người khác làm thay, người được ủy quyền cần mang theo Chứng minh nhân dân bản gốc để đối chiếu).
2. Đơn vị thực hiện: Phòng quản lý giấy phép lái xe,
Điện thoại: (02)2763-0155 số máy lẻ 201, 203
Fax: (02)2766-8690
Địa chỉ: (10561) Số 21, đoạn 4 đường Bát Đức, khu Tùng Sơn, thành phố Đài Bắc
3. Đại điểm quản lý giấy phép lái xe, trạm giám sát đường bộ Sỹ Lâm, Cục giám sát đường bộ khu vực thành phố Đài Bắc
Điện thoại: (02)2763-0155 số máy lẻ 726, 727
Fax: (02)2831-4278
Địa chỉ: Số 80, đoạn 5, đường Thừa Đức, khu Sỹ Lâm, thành phố Đài Bắc.

VI. Những mục cần chú ý:
1. Nếu từng vi phạm qui định bị phạt tiền, cần làm thủ tục nộp phát xong mới được đổi Giấy phép lái xe mới.
2. Đối với những người tham gia hành nghề lái xe cá nhân, khi đăng ký thay đổi họ tên hoặc địa chỉ, cần thông báo cho Phòng Giao thông vận tả công cộng (tầng 4, số 300, đường Tùng Đức, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc, điện thoại: 02-27274168)
3. Trong trường hợp thời gian thẩm định giấy phép lái xe chuyên nghiệp đã đến hạn, khi làm thủ tục thay đổi thông tin cá nhân, cần tiến hành thẩm định lại.
4. Đối với những người cùng lúc thay đổi cả họ tên và mã số chứng minh nhân dân, cần cung cấp bản xác nhận hộ khẩu; Đối với những người đăng ký thay đổi mã số chứng minh nhân dân, cần cung cấp giấy tờ chứng minh của cơ quan quản lý hộ tịch.