Chuyển đến khối nội dung chính

Hội thảo đề án lập ngân sách có sự tham gia của người nhập cư tại thành phố Đài Bắc

วVào ngày 9 tháng 9, Cục Dân chính đã tổ chức buổi hội thảo tại Hội quán người nhập cư Vạn Hoa. Hội thảo do giáo sư hướng dẫn người nhập cư và đại biểu các đoàn thể xã hội cùng thảo luận về 3 đề án đã được bỏ phiếu thông qua vào ngày 22 tháng 7. Trong buổi hội thảo lần này, ban tổ chức cũng mời những đơn vị liên quan như Cục Dân chính, Cục Giáo dục, Cục Xã hội, Cục Lao động và Cục Y tế v.v nêu ra những ý kiến đóng góp.

Giai đoạn tiếp theo sẽ tổ chức hội nghị xét duyệt đề án, sau khi thông qua các trình tự đánh giá, xét duyệt và giám sát của hội nghị, đề án sẽ chính thức trở thành chính sách của chính phủ và được lập ngân sách thực hiện.

Giới thiệu những trọng điểm của buổi hội thảo

工作坊流程重點說明

Thảo luận và chỉnh sửa đề án

各組提案討論及修正

各組提案討論及修正

各組提案討論及修正

Chia sẻ giữa các nhóm

各組提案分享

各組提案分享

各組提案分享