尚未定義

「Kỳ thi kiểm định học lực tự tu」và 「Công nhận bằng cấp」cho Di dân mới

一. Thi kiểm định học lực tự học ở các cấp: Căn cứ theo “Luật giáo dục bổ túc, tiến tu” và “Biện pháp thi kiểm định học lực tiến tu tự học”, người đã có “Hộ chiếu Trung Hoa Dân Quốc”, “Thẻ cư trú Đài Loan” và  (phía trên của ảnh có in hàng chữ lần lượt là các thẻ “Thẻ cư trú dài hạn Đài Loan" và “Thẻ cư trú thăm thân Đài Loan”, có thể tham gia các kỳ thi du sở giáo dục tổ chức như “Thi kiểm định học lực tự ôn bổ túc với trình độ tốt nghiệp phổ thông trung học thành phố Đài Bắc (bao gồm người bản địa bị khuyết tật)” (thi vào tháng 10) và “Thi kiểm định học lực bổ túc tự học tốt nghiệp trình độ cấp trung học cơ sở và tiểu học thành phố Đài Bắc (bao gồm người bản địa bị khuyết tật )” (thi vào tháng 3 ). Phạm vi đề thi của kỳ thi này là nội dung bắt đầu từ năm 2012, đề thi khảo cổ chiếm 40%, thí sinh có thể vào trang mạng của trường tổ chức, trường phổ thông trung học Hoa Giang (Shi li Huajiang gao zhong), vào “Khu chuyên dành cho thí sinh tự học kiểm định trình độ (zixue jianding zhuanqu)”, (địa chỉ trang web: http://203.72.56.4/sch313s) để tham khảo các đề thi khảo cổ của các kỳ thi đã qua và các thông tin liên quan về kỳ thi kiểm định học lực. Điện thoại tư vấn: 1999 (Các tỉnh thành khác xin gọi số 02- 27208889), chuyển máy lẻ 6425.


二、Trình tự giải quyết về Công Nhận Bằng Cấp có học lực Trung Học Cao Đẳng (Chức) cho Người Dân Nhập Cư mới: (1)Khu Vực Đại Lục:
1. Căn cư theo「Biện Pháp Xét Lại và Công Nhận Học Lực của Khu Vực Hoa Lục」do Bộ Giáo Dục ban hành để giải quyết việc đổi và cấp cho「chứng nhận có học lục đồng đẳng cấp」.
2 Những người có hộ tịch hoặc địa chỉ cư trú tại「TP Đài Bắc」, vui lòng kèm theo Giấy Tờ Chứng nhận Học lực của Đại Lục, Thẻ CMND Trung Hoa Dân Quốc(hoặc bản sao giấy Hộ Tịch),Giấy Chứng nhận của Đại Lục và chứng Nhận của Hội qũy giao lưu eo biển (Bản Gốc), ảnh Chụp 2 In 2 Tờ đến Cục Chúng tôi để Giải quyết . 3.Điện thoai liên lạc về xin thay đổi học lực trong các giai đoạn của Bộ Giáo Dục , xin Liên lạc Điện Thoại (chuyển số):1999(Các Huyện và TP khác, liên lạc :27208889)
(1) Trung học phổ thông và Trung học cơ sở: Phòng giáo dục Trung học phổ thông và Trung học cơ sở: Số máy lẻ 6351 (2)Tiểu học: Phòng giáo dục Tiểu học: Số máy lẻ 6373
(2) Các quốc gia và khu vực khác (bao gồm cả Hồng Kông và Ma Cao): Căn cứ theo「Qui Chế Thẩm Tra Chứng Minh Học Lực kinh nghiệm」 và「Biện Pháp Xét Lại và Công Nhận Học Lực của Hồng Kông và Ma Cao」, Học lực của Các khu vực nước ngoài cần phải dịch ra bằng tiếng Trung văn và mang đến Văn Phòng Làm Việc Trú Ngoại Của Nước Ta tại nước nơi sở tại để giải quyết nghiệm chứng học lực.

三. Công chứng bằng cấp học lực nước ngoài : 
https://www.boca.gov.tw/lp-43-1-xCat-3.html
Đường dây chuyên tìm kiếm chứng nhận giấy tờ gọi : (02)2343-2913、2343-2914