Chuyển đến khối nội dung chính

Phục vụ tư vấn tâm lý dành cho Tân di dân

Các bạn Tân di dân nếu có những nỗi lo về điều chỉnh cảm xúc, giáo dục con cái, hôn nhân vợ chồng, giao tiếp, thích ứng nơi làm việc, căng thẳng lo lắng, mất ngủ…hoặc trầm cảm hoặc bế tắc, đều có thể tìm kiếm hỗ trợ tư vấn tâm lý. Các bác sỹ tâm lý sẽ sử dụng kỹ năng nói chuyện và thông qua phiên dịch am hiểu về văn hóa thực hiện nói chuyện thảo luận 1 đối 1 hoặc 1 gia đình, hỗ trợ đương sự làm rõ nguyên nhân lo lắng,cùng thảo luận ra phương thức thích ứng tốt và khả thi, làm rõ những khó khăn cuộc sống và tăng cường sự trao đổi trong gia đình, để dịch vụ y tế tâm lý chuyên nghiệp và hoàn chỉnh được làm bạn và chăm sóc các bạn Tân di dân vượt qua trở ngại tâm lý. Trong quá trình phục vụ tâm lý, các bạn Tân di dân không cần chịu bất cứ chi phí gì, hoan nghênh tìm kiếm sự trợ giúp thông qua các đơn vị sau: 1. Trung tâm y tế tâm lý cộng đồng thuộc Cục Y tế chính quyền thành phố Đài Bắc: Số 5, đoạn 1 đường nam Kim Sơn, khu Trung Chính, thành phố Đài Bắc Điện thoại liên hệ: 02-3393-6779 máy nhánh 23 2.Quỹ Pearl S. Buck thành phố Đài Bắc, Tài Đoàn pháp nhân: Tầng 4, số 232, đường Trường Xuân, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc, điện thoại liên hệ: 02-2504-8088 máy nhánh 26 Hiệp hội phát triển gia đình Tân di dân Đài Loan, Tài Đoàn pháp nhân, Tầng 4-5, số 56, đoạn 1, đường tây Hòa Bình, khu Trung Chính, thành phố Đài Bắc, điện thoại liên hệ: 02-2369-1001