Chuyển đến khối nội dung chính

Đào Tạo Nghề

Giới thiếu về phục vụ huấn luyện nghề nghiệp:
rung tâm nhằm trợ giúp cho Người nhập cư mới để được nâng cao kỹ năng làm việc ,cung cấp dịch vụ huấn luyện nghề , cung cấp các khóa học huấn luyện khác nhau mỗi năm theo nhu cầu trên thị trường để lập kế hoạch , thông tin dịch vụ , dịch vụ thiết kế , thông tinh truyền thông, dịch vụ chăm sóc, quản lý, du lịch và giải trí, và duy trì sửa chữa xe ô tô và gắn máy v.v. Gồm 7 mục phục vụ ; Về phần huấn luyện ủy thác cho bên ngoài tổ chức bao gồm : các lớp huấn luyện về Ngành công nghiệp mới nổi gồm : Ngành công nghệ sinh học , Hướng Dẫn Du Lịch, Năng Lượng Màu Xanh, Chăm Sóc Y Tế, Nông Nghiệp Chất Lượng Cao, Nghành Văn Hóa Sáng Tạo Mới .

Các Biện pháp phục vụ trọng điểm dành riêng cho Người nhập cư mới
1,Trợ giúp toàn bộ chi phí huấn luyện: Người nhập cư mới lấy được quyền cư trú tại Đài Loan, tham gia các lớp huấn luyện nghề (không bao gồm lớp huấn luyện ban đêm ) do chính phủ tổ chức , sẽ được trợ giúp toàn bộ chi phí huấn luyện
2,Trợ giúp chi phí sinh hoạt về tham gia huấn luyện nghề nghiệp: Những Người dân nhập cư mới đã lấy được quyền cư trú tại Đài Loan, khi tham gia các lớp huấn luyện nghề nghiệp dành cho người thất nghiệp do chính phủ tổ chức , có thể xin Trợ giúp chi phí sinh hoạt tham gia huấn luyện nghề nghiệp.
3,Trợ giúp chăm sóc trong thời gian tham gia huấn luyện: Người nhập cư mới có đăng ký hộ tịch và cư trú tại TP Đài Bắc, và tổng thu nhập trong năm gần đây của người xin trợ cấp chưa đạt tiêu chuẩn khai báo hoặc tỷ lệ thuế thu nhập chưa đến mức thuế là 20% , và đã tham gia khóa học huấn luyện nghề cho người thất nghiệp có liên quan, trong thời gian tham gia đào tạo, nếu người tham gia huấn luyện có con dưới 12 tuổi , hoặc người thân 65 tuổi trở lên trong gia đình , nhưng các thành viên khác trong gia đình không thể trợ giúp để chăm sóc và thực tế phải nhờ người khác lại chăm sóc, để loại trừ các trướng ngại khi tham gia đào tạo, miễn gặp phải rắc rối việc nhờ người khác chăm sóc trẻ nhỏ và người già,giảm gánh nặng chăm sóc, tập trung cho việc tham gia khóa học. 

Cửa sổ liên lạc dịch vụ
Học viện Phát triển chức năng thành phố Đài Bắc
Điện thoại :02 -28721940, chuyển số máy lẻ: 214, 228
Fax: 02 -28741372
Địa chỉ: 111, No.301, Shidong Rd., Shilin Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.)
Website: :http://www.tvdi.gov.taipei