Chuyển đến khối nội dung chính

Nội Dung Phục Vụ

Phòng Chống Bạo Lực Gia Đình và Xâm Hại Tình Dục

Mô TẢ

Nếu bạn không may mắc phải Bạo Lực Gia Đình, để đảm bảo an toàn cho bạn, ngoài trừ quay số 110 báo án hoặc 113 Đường Dây Nóng Bảo Vệ Toàn Quốc càng sớm càng tốt, bạn cũng có thể đánh 「Đường Dây Nóng Tư Vấn Cho Phối Ngẫu Ngoại Tịch」để tìm kiến trợ giúp,đường dây nóng này chia ra các thời đoạn để cung cấp sự trợ giúp bằng các thứ ngôn ngữ , bao gồm : phục vụ tư vấn phụ đạo chiếu cố về :thích ứng  về cuộc sống,văn hoá giao dục,phục vụ tìm việc làm,vệ sinh về điều trị y tế, an toàn thân người,giáo dục con cái,cứ trú và định cư và các pháp lệnh có liên quan v.v..

Đơn Vị Liên Lạc

  • Đường Dây Nóng Tư Vấn Cho Phối Ngẫu Ngoại Tịch : 0800-088885 ;Tiếng Hoa, Tiếng Việt, thứ hai ~thứ sau từ 09:00sáng đến 17:00 chiều;  tiếng Indonesia, Thái Lan, tiếng Anh, Campuchia ô ngôn ngữ này là từ buổi chiều  13:00-05:00.

 

  • Đường Dây Nóng Bảo Vệ Toàn Quốc 113 (24/24cung cấp phục vụ)
Nội Dung Phục Vụ
Phòng Chống Tình Dục

Mô TẢ

Khi có người đối với bạn có hành động Phân Biệt Đối Xử Hoặc Sách Nhiễu, lấy tình dục làm điều kiện trao đổi,hoặc có lời nói hoặc thái độ sỉ nhục,gièm pha, hù địch v,v.., xin vui lòng gọi điện thoại để nhân viên chuyên nghiệp trợ giúp bạn.

Đơn Vị Liên Lạc

Điện Thoại Khiếu Nại Quấy Rối Tình Dục: 113