Chuyển đến khối nội dung chính
Các trường hợp sau đây, bạn cần phải xin cấp 「Giấy Chứng Nhận Biên Bản Hình Sự Của Cảnh Sát」 ( Giấy Lương Dân) và tỷ lệ sử dụng của nó phân tích như sau:
1.Tìm Việc Làm: 70%
2.Di Dân: 10%
3.Du Học ở nước ngoài, thị thực (kinh doanh, Du Lịch ): 5%
4.Đã từng sống tại nước ta khi giải quyết thị thực cư trú tại nước thứ ba: 5%
5.Người nước ngoài giải quyết thường trú lâu dài tại nước ta : 3%
6.Thái Lan,Myanmar,Việt Nam giải quyết việc xin cấp thẻ CMND tại nước ta: 2%
7.nhận con nuôi: 1%
8.Sáng nghiệp(mở công ty, cửa hàng,lớp học bổ túc...): 1%
9.Tự kiểm tra: 1%
10.Các ứng dụng khác: 2%