尚未定義

Văn hóa ẩm thực theo tín ngưỡng

無標題文件

Đạo lý chăm sóc sức khỏe bằng ẩm thực đã được hình thành từ thời xa xưa, chứ không phải đến thời nay mới được biết đến. Các tôn giáo khác nhau cũng có những truyền thống ẩm thực khác nhau, thể hiện nên tổng thể thế giới quan, nhân sinh quan và quan điểm giá trị khác nhau. Ăn uống không hề là chuyện nhỏ, bởi việc ăn uống không chỉ giúp duy trì sinh mệnh, mà có có tác dụng trong việc đem lại sức khỏe và tâm trạng tốt cho con người. Các loại văn hóa ẩm thực theo tín ngưỡng khác nhau đều tạo nên những ảnh hưởng sâu sắc trong đời sống của người dân bản địa.

泰國----隨緣順心的飲食哲學

Triết lý ẩm thực “tùy duyên-thuận tâm” người của Thái Lan


印尼----伊斯蘭的飲食養生觀

Quan điểm ẩm thực dưỡng sinh của đạo Hồi (Islam) tại Indonesia (Inđô)

越南----佛教齋戒

Phật giáo ở Việt Nam coi trọng việc chay tịnh