Chuyển đến khối nội dung chính

Đạo lý chăm sóc sức khỏe bằng ẩm thực đã được hình thành từ thời xa xưa, chứ không phải đến thời nay mới được biết đến. Các tôn giáo khác nhau cũng có những truyền thống ẩm thực khác nhau, thể hiện nên tổng thể thế giới quan, nhân sinh quan và quan điểm giá trị khác nhau. Ăn uống không hề là chuyện nhỏ, bởi việc ăn uống không chỉ giúp duy trì sinh mệnh, mà có có tác dụng trong việc đem lại sức khỏe và tâm trạng tốt cho con người. Các loại văn hóa ẩm thực theo tín ngưỡng khác nhau đều tạo nên những ảnh hưởng sâu sắc trong đời sống của người dân bản địa.

 

Triết lý ẩm thực “tùy duyên-thuận tâm” người của Thái Lan

Triết lý ẩm thực “tùy duyên-thuận tâm” người của Thái Lan

 

Quan điểm ẩm thực dưỡng sinh của đạo Hồi (Islam) tại Indonesia (Inđô)

Quan điểm ẩm thực dưỡng sinh của đạo Hồi (Islam) tại Indonesia (Inđô)

 

Phật giáo ở Việt Nam coi trọng việc chay tịnh

Phật giáo ở Việt Nam coi trọng việc chay tịnh