Chuyển đến khối nội dung chính
Phục vụ chăm sóc lâu dài kiểu mới gần nhà 
Nếu các bạn của bạn hay người thân của bạn trong cuộc sống hàng ngày (như mặc quần áo cởi tất, tự ăn, tắm, đi lại v.v...) cần người khác giúp đỡ. Xin hãy gọi điện cho đường dây chuyên phục vụ chăm sóc 1966, miễn phí gọi 5 phút đầu.

Đối tượng xin cấp:
  1. Người già tàn tật trên 65 tuổi
  2. Người dân tộc nguyên trú tàn tật trên 55 tuổi
  3. Người bị mắc bệnh mất trí trên 50 tuổi
  4. Người bị khuyết tật, tàn tật
  5. Người già yếu hoặc độc thân
 

Quá trình làm đơn xin

Bạn có 3 cách làm đơn:
◆Tự liên lạc với trung tâm quản lý chăm sóc lâu dài của thành phố (Số 233, đường Jinzhou, quận Zhongshan, thành phố Đài Bắc)
◆Đường dây chuyên phục vụ chăm sóc lâu dài gọi 1966
◆Dịch vụ chuẩn bị xuất viện 
 

Chuyên viên quản lý chăm sóc đến nhà đánh giá

Cùng thảo luận kế hoạch chăm sóc

Nhận được dịch vụ chăm sóc lâu dài 

Trang web chuyên khu chăm sóc lâu dài của bộ phúc lợi y tế
https://1966.gov.tw/LTC/mp-201.html