Chuyển đến khối nội dung chính
*Nếu mắc phải các vấn đề về pháp luật như Ly Hôn, Quyền Giám Hộ , Thận Phận Cư Cự vv. Bạn có thể tiếp xúc với các đơn vi co liên quan sau đây
*Trung Tâm Phục Vụ Phụ Nữ Và Gia Đình Người Dân Nhập Cư Mới TP Đài Bắc: 25580133( Cần Phiên Dịch phải hẹn trước)
*Quầy Tư Vấn Luật Pháp TP Đài Bắc : 27256168
* Dây Nóng Tư Vấn Luật Pháp -Quĩ Hội Hải Cơ: 27134726
*Quỹ hội trợ giúp Pháp Luật: 66328282
*Bộ Nội Vụ -Cục Nhập Xuất Quốc Và Di Dân TP Đài Bắc : cung cấp các phục vụ tư vấn về tạm lưu, cư trú tại đĐài Loan ,và Pháp lệnh Định Cư.
*Dây nóng tư vấn pháp lệnh cho Người Dân Nhập Cư Mới (Phối Ngẫu Ngoại Tịch ): 23889393số nhánh 3122
*Dây nóng tư vấn pháp lệnh cho Người Dân Nhập Cư Mới (Phối Ngẫu Hoa Lục )2389-9983;
* Đường dây nóng tư vấn phụ đạo thích ứng sinh hoạt cho Người Dân Nhập Cư Mới : 2388-9393s ố nhánh 3217 Để biết thêm chi tiết, xin truy vấn mạng lưới

Cục Xã Hội Chính Quyền TP Đài Bắc