Chuyển đến khối nội dung chính

Quy định quản lý mượn dùng “Hội quán tân di dân thành phố Đài Bắc”

                                                                        KHU WAN HUA

Phương thức liên lạc mượn địa điểm:
           (02) 2370-1046 (Miễn phí)
Phạm vi sử dụng:
          Nằm ở vị trí tầng 1,3,4 số 171 đoạn 2 đường Chang Sha khu Wan Hua Đài Bắc ,mặt bằng tổng cộng 848.2 m²(bao gồm hành lang )
Mục đích sử dụng:
  •           Sử dùng vào việc tổ chức hoạt động ,triển lãm ,hội họp , huấn luyện ,lên lớp ,tập huấn cho người định cư mới .
  •           Nếu có một trong những tình trạng dưới đây , không được sử dụng .Mục đích sử dụng không phù hợp với qui định trên
                   * Có hoạt động buôn bán lợi nhuận
                   * Gây nguy hiểm đến an toàn hoặc làm hại đến quyền lợi người khác
                   * Vi phạm pháp luật hoặc có hành vi vô đạo đức
Thời gian sử dụng :
              Thứ 3 đến chủ nhật hàng tuần ( thứ 2, ngày lễ và mưa bão , có biến cố hoặc việc đột suất , thì chính phủ sẽ thông báo nghỉ học hoặc tình hình bảo dưỡng sửa chữa ,tự quản lý sử dụng không mở cửa )9h sáng đến 5 h chiều tiếp nhận đề nghị .Thời gian sử dụng chia làm sang , chiều , thời gian được chia như sau :
            Sáng 9h đến 12 h
            Chiều : từ 1h 30 đến 4h 30
Đối tượng ưu tiên và thứ tự ưu tiên
             (1)Liên quan quản lý
             (2)Thuộc cơ quan , trường học
             (3)Các cơ quan khác (cơ quan , trường học , đoàn thể ,công ty và cá nhân .Khoản 2 đến khoản 3 ở trên cùng thứ tự có 2 trường hợp cùng đề nghị thì sẽ sẽ ưu tiên cho người đề nghị trước sử dụng )
 
Lưu ý khác
            Để có thể sử dụng địa điểm, cần đăng ký với cơ quan quản lý trước 2 tháng hoặc 7 ngày. Nếu trước 7 ngày hoặc trong ngày đó không có người sử dụng thì cũng có thể đăng ký.Thời gian đăng ký sử dụng là 09:00 đến 17:00 từ thứ 3 đến chủ nhật (không mở cửa vào thứ 2, các ngày lễ quốc gia hoặc trong trường hợp thiên tai, chính phủ tuyên bố nghỉ làm, cơ quan quản lý tiến hành sửa chữa v.v).
           Mỗi lần sử dụng, thời gian dài nhất là 30 ngày. Nếu muốn tiếp tục sử dụng, cần điền đơn đăng ký trước 7 ngày khi thời gian đến hạn. Sử dụng quá 30 ngày cần có sự đồng ý và phê duyệt của cơ quan quản lý.
           Đối với những người đã được cấp phép, nhưng không thể sử dụng vào đúng thời gian đã đăng ký, cần có văn bản thông báo hủy trước 5 ngày, không được phép tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng cho người khác.