尚未定義

Danh sách Trung Tâm Phục Vụ Phụ Nữ Và Gia Đình của TP Đài Bắc

Cơ Quan Điện Thoại Địa Chỉ
Trung Tâm Phục Vụ Phụ Nữ Và Gia Đình Người Dân Nhập Cư Mới TP Đài Bắc. 2558-0133 No.21-7, Sec. 1, Dihua St., Datong Dist., Taipei City
Trung Tâm Phục Vụ Phụ Nữ và Gia Đình Song De TP Đài Bắc 2759-9176 1F., No.60, Ln. 25, Songde Rd., Xinyi Dist., Taipei City
Trung tâm phục vụ phụ nữ và gia đình Bắc Đầu thành phố Đài Bắc 2896-1918 No.12, Sec. 1, Zhongyang N. Rd., Beitou Dist., Taipei City
Trung Tâm Phục Vụ gia Đình Độc Thân Khu Tây TP Đài Bắc 2558-0170 No.21, Sec. 1, Dihua St., Datong Dist., Taipei City
Trung Tâm Phục Vụ Phụ Nữ và Gia Đình Wan Hua TP Đài Bắc 2303-0105 No.19, Dongyuan St., Wanhua Dist., Taipei City
Trung Tâm Phục Vụ Phụ Nữ và Gia Đình Nei Hu TP Đài Bắc 2634-9952 7F., No.20, Aly. 16, Ln. 110, Kangle St., Neihu Dist., Taipei City
Trung Tâm Phục Vụ gia Đình Độc Thân khu Đông TP Đài Bắc 2768-5256 7F., No.5, Aly. 46, Ln. 251, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City
Trung Tâm Phục Vụ Phụ Nữ và Gia Đình Wen Shan TP Đài Bắc 2935-9595 3F., No.151, Jinghou St., Wenshan Dist., Taipei City
Trung Tâm Phục Vụ Phụ Nữ và Gia Đình Da An TP Đài Bắc 2700-7885
5F., No.10, Ln. 246, Yanji St., Da’an Dist., Taipei City
Trung Tâm Phục Vụ Phụ Nữ và Gia Đình Da Zhi TP Đài Bắc 2532-1213 2F., No.1, Dazhi St., Zhongshan Dist., Taipei City
Cứ điểm chăm sóc cộng đồng Tân di dân khu Tây thành phố Đài Bắc (YWCA) 2361-6577 Địa chỉ: Lầu 4 số 207 đường Nam Yanping, quận Zhongzheng, thành phố Đài Bắc
Cứ điểm chăm sóc cộng đồng Tân di dân khu Bắc thành phố Đài Bắc ( Bắc đầu, Sỹ Lâm, Trung Sơn) 2504-0399 Tầng 4, số 232, đường Trường Xuân, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc
Cứ điểm chăm sóc cộng đồng tân di dân khu Nam thành phố Đài Bắc ( Wenshan, Daan, Xinyi) 2931-2166 Lầu 1, số 7, ngõ 127, đường Jingxing, quận Wenshan thành phố Đài Bắc
Cứ điểm chăm sóc cộng đồng tân di dân khu Đông thành phố Đài Bắc (Songshan, Neihu, Nangang) 2631-7059 Số 19, ngách 83, ngõ 189, đoạn 3, đường Kangning, quận Neihu, thành phố Đài Bắc.
 
 


Danh sách các Trung Tâm Phục Vụ Phúc Lợi Xã Hội TP Đài Bắc
Cơ Quan Điện Thoại Địa Chỉ
Trung tâm thông báo và giới thiệu chuyển giao can thiệp sớm 2756-8852 Tầng 7 số 163-1 đoạn 5 đường Dân Sinh Đông khu Tùng Sơn thành phố Đài Bắc
Trung Tâm Phục Vụ Phúc Lợi Xã Hội Khu Shi Lin 2835-0247 No.7, Ln. 53, Sec. 2, Zhongcheng Rd., Shilin Dist., Taipei City
Trung Tâm Phục Vụ Phúc Lợi Xã Hội Khu Da Tong 2597-4452 6F., No.57, Changji St., Datong Dist., Taipei City
Trung Tâm Phục Vụ Phúc Lợi Xã Hội Khu Da An 2703-0523 9F., No.5-2, Aly. 30, Ln. 198, Siwei Rd., Da’an Dist., Taipei City(Chung Cư Cheng Gong Toà Nhà 35)
Trung Tâm Phục Vụ Phúc Lợi Xã Hội Khu Zhong Shan 2515-6222 3F., No.137, Hejiang St., Zhongshan Dist., Taipei City
Trung Tâm Phục Vụ Phúc Lợi Xã Hội Khu Zhong Zheng 2396-2332 Địa chỉ: Lầu 6, số 207, đường Nam Yanping, quận Zhongzheng, thành phố Đài Bắc
Trung Tâm Phục Vụ Phúc Lợi Xã Hội Khu Nei Hu 2792-8701 4F., No.3, Ln. 161, Xingyun St., Neihu Dist., Taipei City
Trung Tâm Phục Vụ Phúc Lợi Xã Hội Khu Wen Shan 2932-3587 Địa chỉ: Lầu 6, số 160, đoạn 2, đường Xinglong, quận Wenshan, thành phố Đài Bắc
Trung Tâm Phục Vụ Phúc Lợi Xã Hội Khu Bei Tou 2894-5933 5F., No.30, Xinshi St., Beitou Dist., Taipei City
Trung Tâm Phục Vụ Phúc Lợi Xã Hội Khu Song Shan 2756-5018 Địa chỉ: Lầu 9, số 163-1, đoạn 5, đường Đông Minsheng, quận Songshan, thành phố Đài Bắc
Trung Tâm Phục Vụ Phúc Lợi Xã Hội Khu Xin Yi 2761-6515 5F., No.36, Songlong Rd., Xinyi Dist., Taipei City
Trung Tâm Phục Vụ Phúc Lợi Xã Hội Khu Nan Gang 2783-1407 Địa chỉ: Lầu 3, số 367, đoạn 8, đại lộ Shimin, quận Nangang, thành phố Đài Bắc
Trung Tâm Phục Vụ Phúc Lợi Xã Hội khu Wan Hua 2336-5700 5F., No.36, Wuzhou St., Wanhua Dist., Taipei City


Danh Sách Các Nhóm Phúc Li Xã Hi Có Liên Quan -TP Đài Bc
Tên Cơ Quan Điện Thoại Giới thiệu phục vụ
Qũy hội Trại Trân Châu TP Đài Bắc 2504-8088 Phục Vụ về Thăm Viếng và Hướng Dẫn, Tư Vấn các Phối Ngẫu Ngoại Tịch và trẻ Em trong gia đình của họ.
Quỹ phúc lợi xã hội Eden của Pháp Nhân Tập Đoàn Tài Chính 2578-4515 Phục Vụ về Thăm Viếng và Hướng Dẫn, Tư Vấn các Phối Ngẫu Ngoại Tịch và trẻ Em trong gia đình của họ.
Hiệp Hội Cứu Trợ Trung Hoa 2393-5943 Phục Vụ Tư Vấn Quan Hoài về Phối ngẫu Hoa Lục và Gia Đình của họ
Mei-Ren Baptist Church 2579-2065 Phụ đạo về giao dục con cái của Phối Ngẫu Ngoại Tịch
YWCA Đài Bắc 2381-2131 Phục Vụ Phương Án Khóa Trình học cho Phối Ngẫu Ngoại Tịch
Hiệp hội Hỗ Trợ Gia Đình Quốc Tế tại Đài Loan 8287-9979 Phục Vụ Tư Vấn , Giải Quyết Phương Án Hoạt Động cho Phối Ngẫu Ngoại Tịch và Con Cái Trong Gia Đình của họ.
Trung Tâm Phục Vụ Xã Hội Mới của Hội Chúa Giêsu Giáo hội công giáo 2397-1933 Phục Vụ về Thăm Viếng và Hướng Dẫn, Tư Vấn các Phối Ngẫu Ngoại Tịch và trẻ Em trong gia đình của họ.
Hội Chị Em Nanyang 2921-0565  
Hiệp hội Phát triển Cộng đồng Khe Lưu huỳnh khu Beitou TP Đài Bắc 2896-0374
Phụ đạo về giao dục con cái của Phối Ngẫu Ngoại Tịch
Bread of life christian church Tai Pei 2880-3408 Phụ đạo về giao dục con cái của Phối Ngẫu Ngoại Tịch
Đại Học Cộng Đồng Khu Nankang- Đài Bắc 2782-8272 Phục Vụ Phương Án Khóa Trình học cho Phối Ngẫu Ngoại Tịch
Đại Học Cộng Đồng Khu Zhongzheng - Đài Bắc 2327-8441 Phục Vụ Phương Án Khóa Trình học cho Phối Ngẫu Ngoại Tịch
Quỹ Hội văn hoá giáo dục 99 của Pháp Nhân Tập Đoàn Tài Chính 2306-4267 Phục Vụ Phương Án Khóa Trình học cho Phối Ngẫu Ngoại Tịch
Hiệp hội xúc tiến Dân Quyền Nữ Giới Á Châu tại Đài Loan . 2361-7906 Phục Vụ Tư Vấn , Giải Quyết Phương Án Hoạt Động cho Phối Ngẫu Ngoại Tịch và Con Cái Trong Gia Đình của họ.

Hiệp hội thành trưởng Cho người dân nhập cư mới tại Đài Loan
2369-1001 Phục Vụ Tư Vấn , Đề Xướng ​​Nhân Quyền cho Phối Ngẫu Ngoại Tịch và Con Cái Trong Gia Đình Của Họ.