尚未定義

臺北市新移民專區網站越南文版

Bảng kê các tổ chức hay đoàn thể

Danh sách Trung Tâm Phục Vụ Phụ Nữ Và Gia Đình của TP Đài Bắc

Cơ Quan

Điện Thoại

Địa Chỉ

Trung Tâm Phục Vụ Phụ Nữ Và Gia Đình Người Dân Nhập Cư Mới TP Đài Bắc.

2558-0133

No.21-7, Sec. 1, Dihua St., Datong Dist., Taipei City

Trung Tâm Phục Vụ Phụ Nữ và Gia Đình Song De TP Đài Bắc

2759-9176

1F., No.60, Ln. 25, Songde Rd., Xinyi Dist., Taipei City

Trung tâm phục vụ phụ nữ và gia đình Bắc Đầu thành phố Đài Bắc

2896-1918

No.12, Sec. 1, Zhongyang N. Rd., Beitou Dist., Taipei City

Trung Tâm Phục Vụ gia Đình Độc Thân Khu Tây TP Đài Bắc

2558-0170

No.21, Sec. 1, Dihua St., Datong Dist., Taipei City

Trung Tâm Phục Vụ Phụ Nữ và Gia Đình Wan Hua TP Đài Bắc

2303-0105

No.19, Dongyuan St., Wanhua Dist., Taipei City

Trung Tâm Phục Vụ Phụ Nữ và Gia Đình Nei Hu TP Đài Bắc

2634-9952

7F., No.20, Aly. 16, Ln. 110, Kangle St., Neihu Dist., Taipei City

Trung Tâm Phục Vụ gia Đình Độc Thân khu Đông TP Đài Bắc

2768-5256

7F., No.5, Aly. 46, Ln. 251, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City

Trung Tâm Phục Vụ Phụ Nữ và Gia Đình Wen Shan TP Đài Bắc

2935-9595

3F., No.151, Jinghou St., Wenshan Dist., Taipei City

Trung Tâm Phục Vụ Phụ Nữ và Gia Đình Da An TP Đài Bắc

2700-7885


5F., No.10, Ln. 246, Yanji St., Da’an Dist., Taipei City

Trung Tâm Phục Vụ Phụ Nữ và Gia Đình Da Zhi TP Đài Bắc

2532-1213

2F., No.1, Dazhi St., Zhongshan Dist., Taipei City

Trung Tâm Phục Vụ phụ Nữ của Cục Xã Hội TP Đài Bắc

2832-1173

7F., No.7, Ln. 53, Sec. 2, Zhongcheng Rd., Shilin Dist., Taipei City

Cứ điểm chăm sóc cộng đồng Tân di dân khu Tây thành phố Đài Bắc (Trung Chính, Vạn Hoa, Đại Đồng)

2361-6577

Tầng 10, số 7, đường tây Thanh Đảo, khu Trung Chính, thành phố Đài Bắc

Cứ điểm chăm sóc cộng đồng Tân di dân khu Bắc thành phố Đài Bắc ( Bắc đầu, Sỹ Lâm, Trung Sơn)

2504-0399

Tầng 4, số 232, đường Trường Xuân, khu Trung Sơn, thành phố Đài BắcDanh sách các Trung Tâm Phục Vụ Phúc Lợi Xã Hội TP Đài Bắc

Cơ Quan

Điện Thoại

Địa Chỉ

Trung tâm thông báo và giới thiệu chuyển giao can thiệp sớm

2756-8852

Tầng 7 số 163-1 đoạn 5 đường Dân Sinh Đông khu Tùng Sơn thành phố Đài Bắc

Trung Tâm Phục Vụ Phúc Lợi Xã Hội Khu Shi Lin

2835-0247

No.7, Ln. 53, Sec. 2, Zhongcheng Rd., Shilin Dist., Taipei City

Trung Tâm Phục Vụ Phúc Lợi Xã Hội Khu Da Tong

2597-4452

6F., No.57, Changji St., Datong Dist., Taipei City

Trung Tâm Phục Vụ Phúc Lợi Xã Hội Khu Da An

2703-0523

9F., No.5-2, Aly. 30, Ln. 198, Siwei Rd., Da’an Dist., Taipei City(Chung Cư Cheng Gong Toà Nhà 35)

Trung Tâm Phục Vụ Phúc Lợi Xã Hội Khu Zhong Shan

2515-6222

3F., No.137, Hejiang St., Zhongshan Dist., Taipei City

Trung Tâm Phục Vụ Phúc Lợi Xã Hội Khu Zhong Zheng

2396-2332

2F., No.46, Sec. 2, Jinan Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City

Trung Tâm Phục Vụ Phúc Lợi Xã Hội Khu Nei Hu

2792-8701

4F., No.3, Ln. 161, Xingyun St., Neihu Dist., Taipei City

Trung Tâm Phục Vụ Phúc Lợi Xã Hội Khu Wen Shan

2932-3587

2F., No.160, Sec. 2, Xinglong Rd., Wenshan Dist., Taipei City

Trung Tâm Phục Vụ Phúc Lợi Xã Hội Khu Bei Tou

2894-5933

5F., No.30, Xinshi St., Beitou Dist., Taipei City

Trung Tâm Phục Vụ Phúc Lợi Xã Hội Khu Song Shan

2756-5018

2F., No.163-1, Sec. 5, Minsheng E. Rd., Songshan Dist., Taipei City

Trung Tâm Phục Vụ Phúc Lợi Xã Hội Khu Xin Yi

2761-6515

5F., No.36, Songlong Rd., Xinyi Dist., Taipei City

Trung Tâm Phục Vụ Phúc Lợi Xã Hội Khu Nan Gang

2783-1407

9F., No.360, Sec. 1, Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei City

Trung Tâm Phục Vụ Phúc Lợi Xã Hội khu Wan Hua

2339-5765

5F., No.36, Wuzhou St., Wanhua Dist., Taipei CityDanh Sách Các Nhóm Phúc Lợi Xã Hội Có Liên Quan -TP Đài Bắc

Tên Cơ Quan

Điện Thoại

Giới thiệu phục vụ

Qũy hội Trại Trân Châu TP Đài Bắc

2504-8088

Phục Vụ về Thăm Viếng và Hướng Dẫn, Tư Vấn các Phối Ngẫu Ngoại Tịch và trẻ Em trong gia đình của họ.

Quỹ phúc lợi xã hội Eden của Pháp Nhân Tập Đoàn Tài Chính

2578-4515

Phục Vụ về Thăm Viếng và Hướng Dẫn, Tư Vấn các Phối Ngẫu Ngoại Tịch và trẻ Em trong gia đình của họ.

Hiệp Hội Cứu Trợ Trung Hoa

2393-5943

Phục Vụ Tư Vấn Quan Hoài về Phối ngẫu Hoa Lục và Gia Đình của họ

Mei-Ren Baptist Church

2579-2065

Phụ đạo về giao dục con cái của Phối Ngẫu Ngoại Tịch

YWCA Đài Bắc

2381-2131

Phục Vụ Phương Án Khóa Trình học cho Phối Ngẫu Ngoại Tịch

Hiệp hội Hỗ Trợ Gia Đình Quốc Tế tại Đài Loan

8287-9979

Phục Vụ Tư Vấn , Giải Quyết Phương Án Hoạt Động cho Phối Ngẫu Ngoại Tịch và Con Cái Trong Gia Đình của họ.

Trung Tâm Phục Vụ Xã Hội Mới của Hội Chúa Giêsu Giáo hội công giáo

2397-1933

Phục Vụ về Thăm Viếng và Hướng Dẫn, Tư Vấn các Phối Ngẫu Ngoại Tịch và trẻ Em trong gia đình của họ.

Hội Chị Em Nanyang

2921-0565

Hiệp hội Phát triển Cộng đồng Khe Lưu huỳnh khu Beitou TP Đài Bắc

2896-0374


Phụ đạo về giao dục con cái của Phối Ngẫu Ngoại Tịch

Bread of life christian church Tai Pei

2880-3408

Phụ đạo về giao dục con cái của Phối Ngẫu Ngoại Tịch

Đại Học Cộng Đồng Khu Nankang- Đài Bắc

2782-8272

Phục Vụ Phương Án Khóa Trình học cho Phối Ngẫu Ngoại Tịch

Đại Học Cộng Đồng Khu Zhongzheng - Đài Bắc

2327-8441

Phục Vụ Phương Án Khóa Trình học cho Phối Ngẫu Ngoại Tịch

Quỹ Hội văn hoá giáo dục 99 của Pháp Nhân Tập Đoàn Tài Chính

2306-4267

Phục Vụ Phương Án Khóa Trình học cho Phối Ngẫu Ngoại Tịch

Hiệp hội xúc tiến Dân Quyền Nữ Giới Á Châu tại Đài Loan .

2361-7906

Phục Vụ Tư Vấn , Giải Quyết Phương Án Hoạt Động cho Phối Ngẫu Ngoại Tịch và Con Cái Trong Gia Đình của họ.


Hiệp hội thành trưởng Cho người dân nhập cư mới tại Đài Loan

2369-1001

Phục Vụ Tư Vấn , Đề Xướng ​​Nhân Quyền cho Phối Ngẫu Ngoại Tịch và Con Cái Trong Gia Đình Của Họ.