Chuyển đến khối nội dung chính
Cơ Quan
Điện Thoại
Địa Chỉ
Trung Tâm Phục Vụ Phụ Nữ Và Gia Đình Người Dân Nhập Cư Mới TP Đài Bắc.
2558-0133
No.21-7, Sec. 1, Dihua St., Datong Dist., Taipei City

Trung Tâm Phục Vụ Phụ Nữ và Gia Đình Song De TP Đài Bắc
2759-9176
1F., No.60, Ln. 25, Songde Rd., Xinyi Dist., Taipei City

Trung tâm phục vụ phụ nữ và gia đình Bắc Đầu thành phố Đài Bắc
2896-1918
No.12, Sec. 1, Zhongyang N. Rd., Beitou Dist., Taipei City

Trung Tâm Phục Vụ gia Đình Độc Thân Khu Tây TP Đài Bắc
2558-0170
No.21, Sec. 1, Dihua St., Datong Dist., Taipei City

Trung Tâm Phục Vụ Phụ Nữ và Gia Đình Wan Hua TP Đài Bắc
2303-0105
No.19, Dongyuan St., Wanhua Dist., Taipei City

Trung Tâm Phục Vụ Phụ Nữ và Gia Đình Nei Hu TP Đài Bắc
2634-9952
7F., No.20, Aly. 16, Ln. 110, Kangle St., Neihu Dist., Taipei City

Trung Tâm Phục Vụ gia Đình Độc Thân khu Đông TP Đài Bắc
2768-5256
7F., No.5, Aly. 46, Ln. 251, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City

Trung Tâm Phục Vụ Phụ Nữ và Gia Đình Wen Shan TP Đài Bắc
2935-9595
3F., No.151, Jinghou St., Wenshan Dist., Taipei City

Trung Tâm Phục Vụ Phụ Nữ và Gia Đình Da An TP Đài Bắc
2700-7885
5F., No.10, Ln. 246, Yanji St., Da’an Dist., Taipei City

Trung Tâm Phục Vụ Phụ Nữ và Gia Đình Da Zhi TP Đài Bắc
2532-1213
2F.,No.1, Dazhi St., Zhongshan Dist., Taipei City

Cứ điểm chăm sóc cộng đồng Tân di dân khu Tây thành phố Đài Bắc (YWCA)
2361-6577
Địa chỉ: Lầu 4 số 207 đường Nam Yanping, quận Zhongzheng, thành phố Đài Bắc

Cứ điểm chăm sóc cộng đồng Tân di dân khu Bắc thành phố Đài Bắc ( Bắc đầu, Sỹ Lâm, Trung Sơn)
2504-0399
Tầng 4, số 232, đường Trường Xuân, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

Cứ điểm chăm sóc cộng đồng tân di dân khu Nam thành phố Đài Bắc ( Wenshan, Daan, Xinyi) 2931-2166
Lầu 1, số 7, ngõ 127, đường Jingxing, quận Wenshan thành phố Đài Bắc

Cứ điểm chăm sóc cộng đồng tân di dân khu Đông thành phố Đài Bắc (Songshan, Neihu, Nangang)
2631-7059
Số 19, ngách 83, ngõ 189, đoạn 3, đường Kangning, quận Neihu, thành phố Đài Bắc.
 
 


Danh sách các Trung Tâm Phục Vụ Phúc Lợi Xã Hội TP Đài Bắc
Cơ Quan
Điện Thoại
Địa Chỉ
Trung tâm thông báo và giới thiệu chuyển giao can thiệp sớm
2756-8852
Tầng 7 số 163-1 đoạn 5 đường Dân Sinh Đông khu Tùng Sơn thành phố Đài Bắc

Trung Tâm Phục Vụ Phúc Lợi Xã Hội Khu Shi Lin
2835-0247
No.7, Ln. 53, Sec. 2, Zhongcheng Rd., Shilin Dist., Taipei City

Trung Tâm Phục Vụ Phúc Lợi Xã Hội Khu Da Tong
2597-4452
6F., No.57, Changji St., Datong Dist., Taipei City

Trung Tâm Phục Vụ Phúc Lợi Xã Hội Khu Da An
2703-0523
9F., No.5-2, Aly. 30, Ln. 198, Siwei Rd., Da’an Dist., Taipei City(Chung Cư Cheng Gong Toà Nhà 35)

Trung Tâm Phục Vụ Phúc Lợi Xã Hội Khu Zhong Shan
2515-6222
3F., No.137, Hejiang St., Zhongshan Dist., Taipei City

Trung Tâm Phục Vụ Phúc Lợi Xã Hội Khu Zhong Zheng
2396-2332
Địa chỉ: Lầu 6, số 207, đường Nam Yanping, quận Zhongzheng, thành phố Đài Bắc

Trung Tâm Phục Vụ Phúc Lợi Xã Hội Khu Nei Hu
2792-8701
4F., No.3, Ln. 161, Xingyun St., Neihu Dist., Taipei City

Trung Tâm Phục Vụ Phúc Lợi Xã Hội Khu Wen Shan
2932-3587
Địa chỉ: Lầu 6, số 160, đoạn 2, đường Xinglong, quận Wenshan, thành phố Đài Bắc

Trung Tâm Phục Vụ Phúc Lợi Xã Hội Khu Bei Tou
2894-5933
5F., No.30, Xinshi St., Beitou Dist., Taipei City

Trung Tâm Phục Vụ Phúc Lợi Xã Hội Khu Song Shan
2756-5018
Địa chỉ: Lầu 9, số 163-1, đoạn 5, đường Đông Minsheng, quận Songshan, thành phố Đài Bắc

Trung Tâm Phục Vụ Phúc Lợi Xã Hội Khu Xin Yi
2761-6515 5F.,
No.36, Songlong Rd., Xinyi Dist., Taipei City

Trung Tâm Phục Vụ Phúc Lợi Xã Hội Khu Nan Gang
2783-1407
Địa chỉ: Lầu 3, số 367, đoạn 8, đại lộ Shimin, quận Nangang, thành phố Đài Bắc

Trung Tâm Phục Vụ Phúc Lợi Xã Hội khu Wan Hua
2336-5700
5F., No.36, Wuzhou St., Wanhua Dist., Taipei City

Danh Sách Các Nhóm Phúc Li Xã Hi Có Liên Quan -TP Đài Bc
Tên Cơ Quan
Điện Thoại
Giới thiệu phục vụ

Qũy hội Trại Trân Châu TP Đài Bắc
2504-8088
Địa chỉ: Lầu 4, số 232, đường Changchun, quận Zhongshan, thành phố Đài Bắc

Quỹ phúc lợi xã hội Eden của Pháp Nhân Tập Đoàn Tài Chính
2230-0339
Địa chỉ: Lầu 1, số 55, đoạn 1, phố Wanmei, quận Wenshan, thành phố Đài Bắc

Hiệp Hội Cứu Trợ Trung Hoa
2393-6566(總機)、2393-5943(關懷諮詢專線)
Lầu 2, số 7, đoạn 1, đường Roosevelt, quận Zhongzheng, thành phố Đài Bắc

Mei-Ren Baptist Church
2579-2065
Số 106, ngõ 106, đoạn 3, đường Bade, quận Songshan, thành phố Đài Bắc

YWCA Đài Bắc
2314-0408
Lầu 10, số 9, đường Guangfu Bắc, quận Songshan, thành phố Đài Bắc

Hiệp hội Hỗ Trợ Gia Đình Quốc Tế tại Đài Loan
2977-8015
Lầu 1, số 33, ngõ 32, đường Guangming, quận Sanchong, thành phố Tân Bắc

Trung Tâm Phục Vụ Xã Hội Mới của Hội Chúa Giêsu Giáo hội công giáo
2397-1933
Số 24, ngõ 183, đoạn 1, đường Heping Đông, quận Daan, thành phố Đài Bắc

Hội Chị Em Nanyang
2921-0565  
Lầu 1, số 15, phố Zhongxiao, quận Yonghe, thành phố Tân Bắc

Bread of life christian church Tai Pei
2880-3408
Số 7, ngõ 53, đoạn 2, đường Zhongcheng, quận Shilin, thành phố Đài Bắc

Hiệp hội thành trưởng Cho người dân nhập cư mới tại Đài Loan
2369-1001
Số 56, đoạn 1, đường Heping Tây, quận Zhongzheng, thành phố Đài Bắc