Chuyển đến khối nội dung chính
Bổn Cục Cảnh sát Chính Quyền TP Đài Bắc ngoài trừ tại các thời đoạn (như vào ban đêm) có sự lo ngại về an toàn của phụ nữ ,tăng cường tuần nơi gốc chết trị an trong vùng quản hạt ,còn thiết lập các hộp tuần tra để duy trì sự an toàn của phụ nữ,và có sự quan hoài đối với phụ nữ một mình ở ngoài để cung cấp sự hỗ trợ kịp thời(ví dụ, vào ban đêm phục vụ việc kêu xe Taxi hoặc do xe cảnh sát hộ tống về nhà cho những phụ nữ hoặc trẻ em về trong ban đêm), để ngăn chặn sự kiện mắc phải rủi ro của phụ nữ.