Chuyển đến khối nội dung chính

Di dân Đông Nam Á gia nhập thị trường hướng dẫn du lịch

無標題文件

Để thích ứng với việc khai thác và phát triển của thị trường du lịch Đông Nam Á, đồng thời cổ vũ Tân di dân Đông Nam Á có học lực phổ thông trung học (nghề) trở lên tham gia “thi hướng dẫn viên du lịch dành cho nhân viên chuyên nghiệp và kỹ thuật ” do Bộ khảo thí tổ chức, đạt được chứng chỉ, tham gia vào thị trường hướng dẫn viên du lịch.
Nội dung kỳ thi lấy chứng chỉ dành cho người hôn phối Tân di dân như sau:

1.Tư cách tham gia thi: Tốt nghiệp trường trung học cấp cao hoặc trường dạy nghề cấp cao trở lên thuộc hệ công lập hoặc tư thục đã được phê duyệt, có bằng tốt nghiệp
**Người đã tham gia thi học lực ở nước ngoài , thì bằng tốt nghiệp nước ngoài, bằng chứng nhận học vị hoặc giấy tờ chứng nhận khác cần nộp đều là bản chính và bản phô tô kèm bản dịch tiếng Trung có xác nhận của cơ quan lãnh sự đóng ở nước ngoài hoặc bản dịch tiếng Trung do nhân viên công chứng trong nước xác nhận.
2.Kỳ thi chia làm 2 phần thi viết và thi nói. Người trúng tuyển thi viết mới được tham gia thi nói vòng 2,tư cách trúng tuyển vòng thi thứ 1 không được bảo lưu
3.Loại ngôn ngữ: gồm 13 thứ tiếng bao gồm: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây ban nha, tiếng Hàn, tiếng Thái Lan, tiếng Ả rập, tiếng Nga, tiếng Ý, tiếng Việt Nam, tiếng Indonexia, tiếng Ma Lai.

 

Quy tắc thi hướng dẫn viên du lịch dành cho nhân viên chuyên nghiệp và kỹ thuật : http://wwwc.moex.gov.tw/main/ExamLaws/wfrmExamLaws.aspx?kind=3&menu_id=320&laws_id=119