Chuyển đến khối nội dung chính

điện thoại kèm thân bỏ túi –call trong cuộc sống dành cho Di dân mới thành phố Đài Bắc

Số điên thoại bỏ túi trong cuộc sống dành cho Di dân mới thành phố Đài Bắc 
Mạng Website chuyên khu giành riêng cho cư dân mới thành phố Đài Bắc
 
 
Hội quán người nhập cư tại Tp. Đài Bắc (phục vụ tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Indonesia, tiếng Thái Lan với các dịch vụ tư vấn liên quan sinh hoạt gia đình, khóa học, cho mượn địa điểm tổ chức hoạt động... ).
Khu Sĩ Lâm (02)2883-7750
Khu Vạn Hoa (02)2370-1046
 
 
Đường dây chuyên phục vụ tư vấn pháp luật tại cơ quan chính phủ Đài Bắc.
 113, (02)2361-5295
Cục Xã hội Tp. Đài Bắc (các dịch vụ liên quan trợ cấp kinh phí - phí bảo hiểm y tế dành cho các hộ thu nhập thấp, hỗ trợ trị liệu sớm cho trẻ em chậm phát triển, tài trợ kinh phí giúp các tổ chức phi chính phủ hoàn thành dự án).
 1999 số máy lẻ 6969~6971、1622~1625
Cục Giáo dục Tp. Đài Bắc (cung cấp các thông tin liên quan việc xin nhập học bổ túc văn hóa bậc Tiểu học, các khóa học cơ bản dành cho người thành niên, tham gia các trường Đại học cộng đồng).
 1999 số máy lẻ 1216
Cục Y tế Tp. Đài Bắc (quan tâm thăm hỏi các cặp vợ chồng mới kết hôn, kiểm tra trước khi sinh, cung cấp thông tin về mặt chăm sóc sức khỏe).
 1999 số máy lẻ 7118
Sở giám sát khu vực Thành Phố Đài Bắc Tổng Cục Công Lộ Bộ Giao Thông.
 (02)2763-0155 số máy lẻ 719
Phòng hướng nghiệp thành phố Đài Bắc」tổ chức các chương trình đào tạo nghề nghiệp, sáng nghiệp và cung cấp thông tin việc làm.
 (02)2308-5231 số máy lẻ 716 ( nước ngoài).
 (02)2308-5231số máy lẻ 703 ( Trung Quốc).
Cục di dân bộ Nội chính (cung cấp thông tin tư vấn pháp luật về các thủ tục tạm trú, lưu trú, định cư tại Đài Loan).
 (02)2389-9983, 2388-9393
Trung tâm phục vụ gia đình và phụ nữ di dân mới Tp. Đài Bắc (các dịch vụ quan tâm và hướng dẫn tư vấn pháp luật)
 (02)2558-0133
Văn phòng kinh tế và văn hóa Việt Nam đặt tại Đài Bắc
 (02)2516-6626
Văn phòng đại diện thương mại Indonesia đặt tại Đài Bắc
  (02)8752-6170
Văn phòng Thương mại - Kinh tế Thái Lan đặt tại Đài Bắc.
  (02)2581-1979
Văn phòng văn hóa kinh tế Manila
   (02)2508-1719
Trung tâm thương mại hữu nghị Malaysia
   (02)2713-2626
 
 
Bảng ghi địa chỉ liên hệ các khu vực Ủy ban, Phòng Sự vụ Hộ tịch và Cục Dân chính Tp. Đài Bắc.
 
 
Tổ chức các khóa học và trại sinh hoạt trưởng thành,tư vấn luật quốc tịch cho người nhập cư mới
1999 số máy lẻ 6258、6260
 
 
Tổ chức các loại hoạt động và khóa học cho người nhập cư mới
 
Ủy ban nhân dân khu Tùng Sơn.
  (02)8787-8787 chuyển máy lẻ 736
Ủy ban nhân dân khu Tín Nghĩa.
  (02)2723-9777 chuyển máy lẻ 806
Ủy ban nhân dân khu Đại An.
  (02)2351-1711 chuyển máy lẻ 8903
Ủy ban nhân dân khu Trung Sơn.
  (02)2503-1369 chuyển máy lẻ 593
Ủy ban nhân dân khu Trung Chính.
  (02)2341-6721 chuyển máy lẻ 317
Ủy ban nhân dân khu Đại Đồng.
  (02)2597-5323 chuyển máy lẻ 803
Ủy ban nhân dân khu Vạn Hoa.
  (02)2306-4468 chuyển máy lẻ 207
Ủy ban nhân dân khu Văn Sơn.
  (02)2936-5522 chuyển máy lẻ 356
Ủy ban nhân dân khu Nam Cảng.
  (02)2783-1343 chuyển máy lẻ 862
Ủy ban nhân dân khu Nội Hồ.
  (02)2792-5828 chuyển máy lẻ 605
Ủy ban nhân dân khu Sĩ Lâm.
  (02)2882-6200 chuyển máy lẻ 6504
Ủy ban nhân dân khu Bắc Đầu.
  (02)2891-2105 chuyển máy lẻ 272
 
 
Các Phòng Sự vụ Hộ tịch tại khu vực Tp. Đài Bắc (các dịch vụ đăng ký kết hôn, khai sinh, nhập hộ khẩu và nhập quốc tịch, cung cấp giấy báo danh tham gia các lớp học dành cho người nhập cư).
 
 
Phòng đăng ký Hộ tịch khu Tùng Sơn.
  (02)2753-3043
Phòng đăng ký Hộ tịch khu Tín Nghĩa.
  (02)2723-3977
Phòng đăng ký Hộ tịch khu Đại An.
  (02)2358-7877
Phòng đăng ký Hộ tịch khu Trung Sơn.
  (02)2503-2461
Phòng đăng ký Hộ tịch khu Trung Chính.
  (02)2394-8838
Phòng đăng ký Hộ tịch khu Đại Đồng.
  (02)2594-2569
Phòng đăng ký Hộ tịch khu Vạn Hoa.
  (02)2306-2706
Phòng đăng ký Hộ tịch khu Văn Sơn.
  (02)2939-5885
Phòng đăng ký Hộ tịch khu Nam Cảng.
  (02)2782-5196
Phòng đăng ký Hộ tịch khu Nội Hồ.
  (02)2791-2277
Phòng đăng ký Hộ tịch khu Sĩ Lâm.
  (02)2880-3252
Phòng đăng ký Hộ tịch khu Bắc Đầu.
  (02)2892-4170