尚未定義

Cục dân chính chính phủ thành phố Đài Bắc tổ chức buổi tọa đàm giữa di công, Tân di dân người Inđônêxia tại Đài Loan với thị trưởng0421

Tổ chức cuộc tọa đàm giao lưu cùng Thị trưởng nhằm việc học tiếng Trung và khóa học tiến tu, nghề nghiệp và tiền lương, không gian vận động nghỉ ngơi, lấy được thông tin và các hoạt động nước khác
 
Thời gian: Từ 02:00~04:00 chiều ngày 21/04/2019

1_Không khí hiện trường cuộc tọa đàm náo nhiệt

1_Không khí hiện trường cuộc tọa đàm náo nhiệt

2_Các bạn di công Inđônêxia hưởng ứng nhiệt liệt đưa ra câu hỏi

2_Các bạn di công Inđônêxia hưởng ứng nhiệt liệt đưa ra câu hỏi

3 Tân đi sôi nổi đưa ra câu hỏi3 Tân đi sôi nổi đưa ra câu hỏi
4_Tân di dân đưa ra câu hỏi hỏi thị trưởng

4_Tân di dân đưa ra câu hỏi hỏi thị trưởng

5_Thị trưởng hỏi các bạn Tân di dân một số vấn đề5_Thị trưởng hỏi các bạn Tân di dân một số vấn đề
6_Tân di dân và thế hệ thứ hai người Inđônêxia tặng bánh gatô Inđônêxia cho Thị trưởng

6_Tân di dân và thế hệ thứ hai người Inđônêxia tặng bánh gatô Inđônêxia cho Thị trưởng

7_Tân di dân và thế hệ thứ hai người Inđônêxia tặng quà cho Thị trưởng7_Tân di dân và thế hệ thứ hai người Inđônêxia tặng quà cho Thị trưởng

8_Thị trưởng chụp ảnh cùng các bạn Tân di dân, di công người Inđônêxia

8_Thị trưởng chụp ảnh cùng các bạn Tân di dân, di công người Inđônêxia

9_Thị trưởng chụp ảnh cùng thế hệ thứ hai tân di dân

9_Thị trưởng chụp ảnh cùng thế hệ thứ hai tân di dân

10_Chụp ảnh tập thể sau buổi tọa đàm

10_Chụp ảnh tập thể sau buổi tọa đàm