Chuyển đến khối nội dung chính

Các đường link đọc tin tức các quốc gia

Thái Lan
Toàn tiếng Thái, Mạng Lưới khẩu nhập tổng hợp Thái Lan https://www.sanook.com/
Global News for New immigrants https://news.immigration.gov.tw/

Philippines
Báo Điến Tử ABS-CBN Philippines https://www.abs-cbnnews.com/
Báo Điến Tử GMANEWS Philippines https://www.gmanetwork.com/  
Global News for New immigrants https://news.immigration.gov.tw/

Indonesia  
Báo Điện tử Kompas Indonesia http://www.kompas.com/  
Báo Điện tử Daily Indonesia http://harianindonesianews.com/ 
Global News for New immigrants https://news.immigration.gov.tw/

Việt Nam  
BBC News Network Việt Nam https://vnexpress.net
Global News for New immigrants https://news.immigration.gov.tw/

Myanmar  
BBC News Network Myanmar https://www.bbc.com/burmese  

★ Campuchia  
Mạng lưới khẩu nhập Campuchia https://www.rfa.org/khmer  

Nguồn tài liệu : Báo bốn phương