Chuyển đến khối nội dung chính

Tân Di dân thành phố Đài Bắc tham gia chương trình đào tạo mở rộng về ngân sách có sự tham gia và theo dõi chỉ tiêu cấp cơ sở

Tân Di dân thành phố Đài Bắc tham gia chương trình đào tạo mở rộng về ngân sách có sự tham gia và theo dõi chỉ tiêu cấp cơ sở

Vào ngày 2/5, tại Hội quán Tân Di dân khu Vạn Hoa, Tân Di dân tham gia chương trình đào tạo mở rộng tham gia ngân sách có sự tham gia và theo dõi chỉ tiêu cấp cơ sở do Sở Dân chính thành phố Đài Bắc tổ chức. Chương trình mời cô giáo Khôi Tú Trân, giảng viên của trường Đại học Sư phạm Đài Loan giảng dạy. Học viên bao gồm Tân Di dân và các đoàn thể xã hội liên quan đến Tân Di dân, công nhân viên chức và người dân thành phố.
Thông qua chương trình giúp học viên làm quen với ngân sách có sự tham gia và theo dõi chỉ tiêu, đồng thời hướng dẫn học viên lập đề án mang tính tự phát, tham gia vào chính sách thúc đẩy của thành phố.

Đào tạo lý thuyết

Đào tạo lí thuyết

Đào tạo thực nghiệm - chia nhóm thảo luận

Phần thực nghiệm thảo luận

Phân nhóm tiến hành thảo luận.

Kết quả thảo luận được viết ra giấy.

Đào tạo thực nghiệm -báo cáo

Phần báo cáo.

Một thành viên đang tiến hành báo cáo.

Phần báo cáo.

Đào tạo thực nghiệm - bỏ phiếu

đào tạo thực nghiệm phần bỏ phiếu.

Mọi người đang xếp hàng tiến hành bỏ phiếu.

Tọa đàm tổng hợp
Phần tọa đàm tổng hợp.