Chuyển đến khối nội dung chính

CỬA SỔ TƯ VẤN

Thời Gian Phụ Vụ :Thứ hai ~thứ sau từ: 9:00~17:00

Tên Cơ Quan

Hạng Mục Dịch Vụ

Điện Thoại Liên Lạc

Cục Xã Hội

Trợ giúp hộ gia đình có thu nhập thấp tiền đóng bảo hiểm y tế

1999(Các Huyện và TP khác 02-27208889) số nhánh1610-1612

Dịch vụ Phục vụ can thiệp sớm về điều trị và nuôi dưỡng cho Trẻ em phat triển bị trì hoãn

(02)27568852
(02)27568852

Trợ Cấp kế hoạch có tính chất phục vụ hỗ trợ cho Đoàn Thể Nhân gian của Người Dân Nhập Cư Mới,

1999(Các Huyện và TP khác 02-27208889) số nhánh 6969~71

Cục Giáo Dục

Các thông tin có liên quan về tham dự lớp hội thảo -Trường tiểu học bổ túc,Giáo dục cơ bản người thành niên,nhập học trường Đại học khu cộng đồng

1999(Các Huyện và TP khác 02-27208889)số nhánh 1216

Cục Vệ Sinh

Các thông tin có liên quan về : Thăm Chúc Tân Hôn, thăm /trông sau khi sinh đẻ, trợ giúp kiểm tra trước khi sinh đẻ, ưu sinh và bảo vệ sức khỏe

1999(Các Huyện và TP khác 02-27208889) số nhánh 7118

Cục Lao Động

Huấn Luyện Nghề Nghiệp

(02)28721940nhánh 214.228

Phục Vụ Việc Làm

2308-5231số nhánh 716(Ngoại tịch)
2308-5231số nhánh 703(Hoa Lục)

Cực Dân Chính

Quốc Tịch, Pháp lệnh Hành Chính Hộ Tịch về CMND

1999(Các Huyện và TP khác 02-27208889) số nhánh 6261

Banthống Kê

Thống kê và phân tích về Khái Quát Dân Số,Tìm Việc Làm và Có Việc Làm, Văn Hóa Giáo Dục, Nuôi Dưỡng Con Cái của Người Dân Nhập Cư Mới.

1999(Các Huyện và TP khác02-27208889) số nhánh 7632

Sở Pháp vụ

Dịch vụ tư vấn pháp luật 1999 (đường dây ngoại tỉnh: 02-27208889) # 6168.

Cục Văn hóa

Trợ Giúp về Hoạt động nghệ thuật và văn hoá

1999(Các Huyện và TP khác02-27208889) số nhánh 3527

Cục Phổ Biến Du Lịch

Giải trí, ẩm thực ngon, điểm phong cảnh thu hút du khách của Taipei

1999(Các Huyện và TP khác02-27208889) số nhanh 3343

Cục Cảnh sát

Khoa ngoại sự cục cảnh sát (Chứng nhận không có tiền án tiền sử)

02-2381-7494、02-2375-2105
02-2381-7494、02-2375-2105

Đội Cảnh Sách Phụ nữ và trẻ em

02-2759-2016、2759-0827
02-2759-2016、2759-0827

Ban huấn luyện Công Vụ Viên

Truy vấn về khóa học「Tạipei E lớn」

2932-0212 số nhánh 552Văn phòng Làm việc Các Khu TP Đài Bắc

 

Nội dung Dịch Vụ

Điện Thoại Phụ Vụ

Văn phòng Làm việc Khu Song Shan

8787-8787

Văn phòng Làm việc Khu Xin Yi

2723-9777

Văn phòng Làm việc Khu Da An

2351-1711

Văn phòng Làm việc Khu Zhong Shan

2503-1369

Văn phòng Làm việc Khu Zhong Zheng

2341-6721

Văn phòng Làm việc Khu Da Tong

2597-5323

Văn phòng Làm việc Khu Wan Hua

2306-4468

Văn phòng Làm việc Khu Wen Shan

2936-5522

Văn phòng Làm việc Khu Nan Gang

2783-1343

Văn phòng Làm việc Khu Nei Hu

2792-5828

Văn phòng Làm việc Khu Shi Lin

2882-6200

Văn phòng Làm việc Khu Bei Tou

2891-2105