Chuyển đến khối nội dung chính

/001/Upload/480/relpic/62220/8986585/51ec847f-8b3e-4256-9fc9-5f22087dca22.jpg


Tên gọi đầy đủ của Bồ Đào Nha là Cộng hòa Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha tuyên bố độc lập vào ngày 10/6/1582, là quốc gia nằm ở cuối phía Tây Nam bán đảo Irebia của Châu Âu. Bồ Đào Nha giáp với Đại Tây Dương ở phía Tây và phía Nam, giáp Tây Ban Nha ở phía Bắc và phía Nam. Trong lịch sử phương Tây thời cận đại, Bồ Đào Nha là một trong những nôi lịch sử văn hóa quan trọng của châu Âu. Vào thế kỷ 16, từng cùng Tây Ban Nha tạo nên một Đế quốc thực dân có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới.


Ngày Quốc khánh của Bồ Đào Nha cũng là ngày Camões và ngày Kiều bào Bồ Đào Nha, được tổ chức vào ngày 10/6 hàng năm. Ngày này cũng là ngày kỷ niệm ngày mất của nhà thơ yêu nước Camões. Năm 1977, với mục đích kết nối tinh thần đoàn kết của Kiều bào Bồ Đào Nha đang sinh sống trên khắp thế giới, chính phủ dân chủ mới được thành lập của Bồ Đào Nha đã chính thức lấy ngày này làm “Ngày Bồ Đào Nha, ngày Camões và ngày Kiều bào Bồ Đào Nha”. Các hoạt động kỷ niệm chính thức trong ngày này là các cuộc diễu hành của lực lượng vũ trang và lễ trao giải. Bên cạnh đó còn có các buổi triển lãm, nhạc hội, các cuộc diễu hành của đội danh dự v.v…