Chuyển đến khối nội dung chính

Tiếng nói Đài Bắc

*Đài Phát Thanh Taipei FM93.1, AM1134
*Trang web: https://www.radio.gov.taipei
(Kích chọn tái hiện nguyên âm, có thể tùy chọn tiết mục đặc sắc trong 60 ngày của Đài)
Đài phát thanh Đài Bắc ngoài tiết mục “Tâm Tế Năng Nguyên Hội” chủ về Tân di dân và gia đình, còn hợp tác với Cục lao động chính quyền thành phố Đài bắc thực hiện phát tiết mục HELLO TAIPEI , lần lượt giới thiệu các thông tin liên quan về Tân di dân bằng các thứ tiếng Indonexia, Thái Lan, Philipin, Việt Nam. Tiết mục nói trên đồng phát trên FM 93.1, AM1134 lúc 20 h đến 23 h ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, để phục vụ người nước ngoài ở Đài Loan. Hãy tra tìm thông tin liên quan tới tiết mục tại Website đài phát thanh Đài Bắc.

Đài Phát Thanh Taipei :Trường Trình Tiếp Âm FM93.1 và AM1134