Chuyển đến khối nội dung chính

Trung Tâm Phục Vụ Du Lịch TP Taipei đặt ở đâu? cung cấp những pgục vụ gì?

Tại Trạm Đài Bắc,Phố Dưới Đất Đông Khu,Sân Bay Song Shan,Trạm Peitou Tàu Điện Ngầm ,Trạm Yuan Shan Tàu Điện Ngầm ,Trạm Yuan Shan Tàu Điện Ngầm,Trạm Yuan Shan Tàu Điện Ngầm,Trạm Si Men Tàu Điện Ngầm,Trạm Jian Tan Tàu Điện Ngầm, Trạm Chuyển Vận Shi Fu , Mei Li Hua,Trạm Tàu ĐiệnVườn Thú ,Tram Tàu Điệm Mao Kong và Mei Ting tổng cộng thành lập có 12 chổ Trung Tâm Phục Vụ Du Lịch, để cung cẩp các phục vụ về「Các Điểm Phong Cảnh Du Lịch」、「Giao Thống Chổ Ở」、「Các Hoạt Động Kỷ Niệm」、「Các Hành Trình Đồng Bộ Phối Hợp」、「Bản Đồ Tuyên Truyền Du Lịch」、「Người Chuyên môn Tư Vấn」、「Sách Du Lịch Tham Quan」、「Truy Vấn Trên Mạng」 và 「Du Khách Ngoại Tịch xin TPE-Free Miễm Phí 」 v.v.Thông tin về liên lạc và thời gian kinh doanh của các Trung Tâm Phục Vụ Du Lịch xin vui lòng xem 「Mạng Du Lịch Taipei」(https://www.travel.taipei/) Trung Tâm Phục Vụ Du Lịch Taipei-Hành Khách Truy Vấn.