Chuyển đến khối nội dung chính

Lớp học thư ký cô dâu dành cho Tân di dân năm 2020 của văn phòng quận Wanhua thành phố Đài Bắc 0313

Ngành nghề có liên quan hôn lễ tại Đài Loan tương đối phát triển, nhu cầu thị trường thư ký cô dâu ngày càng gia tăng, để chia sẻ kinh nghiệm thành công trong tạo hình áo cưới tại Đài Loan dành cho Tân di dân, văn phòng quận Wanhua tổ chức “Lớp học thư ký cô dâu dành cho Tân di dân năm 2020” từ ngày 3/3-13/3/2020. Nội dung dự kiến bao gồm trang điểm tổng hợp, tạo mẫu tóc và tạo hình tổng thể. Hy vọng thông qua trao đổi đa nguyên này có thể kích thích tính sáng tạo ra văn hóa khác nhau.

Ảnh chụp tập thể giữa học viên và quận trưởng


Giảng viên giải thích thao tác làm tóc cho đầu giả


Học viên luyện tập kỹ xảo sửa trang điểm


Thị phạm tạo mẫu tóc giả và tóc thật


Học viên sửa đường nét trang điểm mi mắt và dán mắt hai mí


Học viên nhanh chóng hoàn thành tạo hình thay đổi


 Học viên hoàn thành trang điểm nhẹ và ảnh tập thể trang điểm


 Tư thế trình diễn tạo hình tạo mẫu của học viên