Chuyển đến khối nội dung chính

Tiệm ăn Liễu Châu

điểm hấp dẫn:mỳ gạo Quế Lâm
Địa chỉ :Số 175 phố Quảng Châu, Wanhua Dist., Taipei City
điện thoại:(02)2306-1636
thời gian mở cửa:11:00-21:00
năm khởi nghiệp cửa hàng:2009
quốc tịch của trưởng cửa hang :Trung quốc đại lục

Tiệm ăn Liễu Châu