尚未定義

Campuchia phát hiện dịch tả lợn Châu Phi, những sản phẩm được chế biến có thịt lợn từ Campuchia mang vào nhập cảnh sẽ bị phạt nặng.(4-1)

Từ ngày 03/04/2019 Campuchia đã ra thông báo cho tổ chức y tế Thú y thế giới về việc phát hiện ra bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Trong nước ra quy định từ ngày này trở đi không được mang những sản phẩm làm từ thịt lợn từ Campuchia vào nhập cảnh. Những người vi phạm lần đầu sẽ bị vi phạm với mức phạt lần đầu là 200.000 Đài tệ, lần thứ hai với mức phạt là 1 triệu Đài tệ, những người không nộp đủ tiền phạt sẽ bị từ chối nhập cảnh.
http://asf.baphiq.gov.tw/​

Art editor Img

Art editor Img

Art editor Img

Art editor Img

發布日期

2019-04-12