Chuyển đến khối nội dung chính

Thông báo: Hội quán tân di dân Wanhua và Shilin sẽ trở lại tư vấn qua điện thoại để giải thích từ ngày 13/7 (7-2)

Do Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch Trung ương công bố về việc mở rộng mức báo động quốc gia về dịch bệnh cấp ba đến ngày 26/7 và kể từ ngày 13/7 trở đi sẽ điều chỉnh vừa phải mức độ nới lỏng. Dịch vụ Hội quán tân di dân được đã được điều chỉnh như sau:
1. Hội quán tân di dân Wanhua và Shilin vẫn tạm thời đóng cửa và thời gian mở cửa sẽ được thông báo sau khi mức cảnh báo cấp độ ba được dỡ bỏ.
2. Hồi phục dịch vụ tư vấn qua điện thoại phiên dịch của Hội quán tân di dân. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về tân di dân, vui lòng gọi đến đường dây nóng dịch vụ thông dịch trong giờ làm việc:
Đường dây Dịch vụ Phiên dịch của Hội quán tân di dân Shilin: (02) 2883-7750
Đường dây Dịch vụ Phiên Dịch của Hội quán tân di dân Wanhua: (02) 2370-1046

Ngày tháng

2021-07-15