Chuyển đến khối nội dung chính

Cục quản lý xuất nhập cảnh sẽ bắt đầu khảo sát về nhu cầu cuộc sống của Tân di dân Năm 2023. (5-18)

Để hiểu điều kiện sống và nhu cầu phục vụ Tân di dân tại Đài Loan, Bộ nội vụ Cục quản lý xuất nhập cảnh ủy quyền cho Công ty TNHH Điển Thông, từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2023 sẽ thực hiện "Khảo sát nhu cầu cuộc sống của Tân di dân năm 2023". Cục quản lý xuất nhập cảnh kêu gọi người được phỏng vấn hợp tác với cuộc phỏng vấn khảo sát. Người phỏng vấn phải đeo thẻ nhận dạng và mang theo các văn bản chính thức trong các chuyến thăm thực địa và tuân thủ các quy định có liên quan đến luật bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin được thu thập chỉ được sử dụng để phân tích thống kê và kết quả nghiên cứu trong tương lai sẽ được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho chính phủ để thúc đẩy các biện pháp phục vụ khác nhau cho Tân di dân. 

Cục quản lý xuất nhập cảnh cho biết, khảo sát về nhu cầu cuộc sống của Tân di dân được tiến hành 5 năm một lần kể từ năm 2003, và cho đến nay đã được tiến hành 4 lần. Trong cuộc khảo sát này, tổng cộng 10.000 bảng câu hỏi đã được thu thập thông qua chọn mẫu khoa học, nội dung bảng câu hỏi bao gồm các thông tin cơ bản về Tân di dân, tình trạng việc làm, thành viên trong gia đình, sự thích nghi với cuộc sống, nhu cầu phụ đạo và tham gia xã hội, cũng như sắp xếp chăm sóc cuộc sống ở tuổi về già và cảm nhận về môi trường sống tổng thể ở Đài Loan, kết quả khảo sát dự kiến sẽ được công bố vào năm tới (2024).

Cục quản lý xuất nhập cảnh nhấn mạnh, khảo sát sẽ không yêu cầu người được phỏng vấn cung cấp thông tin CMND, sổ tiết kiệm hay tài khoản v.v..., người được phỏng vấn hãy yên tâm, nếu có bất kỳ thắc mắc nào về khảo sát này có thể liên hệ với đơn vị điều hành khảo sát Công ty TNHH Điển Thông, điện thoại 02 -23315133 máy lẻ 601 đến 604, hoặc Cục quản lý xuất nhập cảnh 02-23889393 máy lẻ 2370 để được giải đáp thắc mắc.


Ngày tháng

2023-06-02