Chuyển đến khối nội dung chính

Danh sách hoạt động miễn phí dành cho cha mẹ và con cái trong mùa hè 2024, do các phòng ban chính quyền thành phố Đài Bắc tổ chức (6-8)

Hoạt động được chia thành 9 nhóm dựa theo đặc điểm và nội dung tổ chức, bao gồm: Biểu diễn văn hóa nghệ thuật, trải nghiệm làm thủ công, phim truyện tranh, workshop thực hành, các khóa đào tạo, hoạt động trải nghiệm, trò chơi vui nhộn, tọa đàm và tổng hợp. Xin mời các bạn Tân di dân cùng tham gia.

Ngày tháng

2024-07-02