Chuyển đến khối nội dung chính

Hội quán Tân Di dân thông báo lịch nghỉ Tết nguyên đán (1-5)

Hôi quán Tân Di dân khu vực Vạn Hóa và Sỹ Lâm sẽ đóng cửa và dừng cho mượn địa điểm từ ngày 20/1 đến ngày 30/1/2023. Xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện 

nào.

Ngày tháng

2023-01-25