Chuyển đến khối nội dung chính

Hãy cùng lên tiếng - Toàn dân phòng chống lừa đảo (5-3)

Nhằm tạo tiếng vang trong dư luận và xây dựng tinh thần đoàn kết toàn dân trong việc phòng chống lừa đảo. Vào 14:00 ~ 16:00 ngày 5/5/2023, Bộ Nội chính sẽ tổ chức họp báo chương trình “Hãy cùng lên tiếng - Toàn dân phòng chống lừa đảo” và “ngày toàn dân phòng chống lừa đảo” để mở rộng hoạt động tuyên truyền.

Nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của người dân đối với những chiêu trò lừa đảo, Bộ Nội chính đã thông qua những đoạn clip do các nghệ sỹ thực hiện, để tuyên truyền cho người dân biết được các phương thức lừa đảo về giả đầu tư, giả mua bán trực tuyến v.v... 


1. Trương Ngôn Nông (Zhang, Yu-Nong) (Giả đầu tư)

https://drive.google.com/file/d/1aM2LmKBoIcu_uX8-llrYYuP8hc54SeR3/view?usp=share_link


2. Kha Chính Hồng (Ke, Zheng-Hong) (Giả đầu tư) 

https://drive.google.com/file/d/1pfDrXzFgN0ZFzjidYpxawUZd32MAy-fj/view?usp=share_link


3. Hà Ân Tịnh (He, En-Jing) (Giả đấu giá trực tuyến)

https://drive.google.com/file/d/1nAaA7T_4hq8DpDAKdVMrwKU0NjBjy6xo/view?usp=share_linkNgày tháng

2023-05-12