Chuyển đến khối nội dung chính

“Tạp chí Taiwan Panorama” số 49 phiên bản ngôn ngữ Đông Nam Á (Việt Nam, Thái Lan và Indonesia) phát hành định kỳ hai tháng 1 lần (12-7)

◈ “Câu chuyện trang bìa”: Lấy “Ký hiệu đường phố Đài Loan” làm chủ đề tranh bìa, giới thiệu dấu ấn thời đại và dấu vết văn hóa được thể hiện qua quang cảnh đường phố Đài Loan, thông qua những biến đổi của 4 loại vật liệu xây dựng là hoa sắt cửa sổ, bảng hiệu, đá mài terrazzo và gạch sứ.

◈ Chuyên mục “Tìm hiểu Đài Loan”: Với bài viết “Sức sống vượt thời gian của Làng văn hóa Mỹ Nông Khách Gia – Đậm đà tính quê, ấm áp tình người”, giới thiệu về bối cảnh lịch sử văn hóa, quá trình phát triển các ngành nghề địa phương và bản sắc độc đáo của thị trấn nhỏ Khách Gia “Mỹ Nông”.

◈ Chuyên mục “Kế hoạch đặc biệt dành cho Đông Nam Á”: Với bài viết “Giao thoa vũ điệu thế giới – Đa dạng nghệ thuật múa tại Đài Loan”, đưa tin về anh Mohamed Mamhoud – một Tân di dân có tài biểu diễn điệu múa Tanoura của Ai Cập và cô Lưu Tuyền Trân (Hsuan Chen Liu) – vũ công múa chuyên biểu diễn các điệu múa truyền thống của Ấn Độ. Giới thiệu sự hòa nhập của các điệu múa nước ngoài vào nền văn hóa địa phương của Đài Loan, cho thấy một diện mạo văn hóa đa dạng và phong phú của Đài Loan.

◈ “Tạp chí Taiwan Panorama” phiên bản điện tử nhiều ngôn ngữ đã lần lượt được đưa lên trang web (Thông tin có liên quan), xin mời mọi người đón đọc.

 

Ngày tháng

2023-12-19