尚未定義

Tiêu đề: Để phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, khi nhập cảnh xin đừng mang theo các sản phẩm làm từ thịt, những người vi phạm sẽ bị phạt nặng.(1-1)

Nhắc nhở các bạn~~~
Để phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, xin hãy đừng mang theo các sản phẩm từ thịt lợn, những người bị vi phạm có thể sẽ bị phạt tù 7 năm.
Từ nước ngoài trở về nước, không được mang theo các sản phẩm thịt nhập cảnh, vi phạm có thể bị phạt tới 1 triệu đồng Đài tệ.
Xin đừng lấy mình ra mà thử luật pháp, gây nguy hại cho người khác.
  http://asf.baphiq.gov.tw/​

Art editor Img

Art editor Img
 

發布日期

2019-01-19