Chuyển đến khối nội dung chính

Kê hoạch bồi dưỡng sáng tạo truyện tranh tiếng mẹ đẻ dành cho Tân di dân và lao động nhập cư năm 2023 (4-18).

Từ ngày 20/5 đến ngày 2/7/2023, lớp học sẽ được tổ chức tại 3 khu vực: khu Song Bắc, khu Đào Viên và khu Tân Trúc, mỗi khu vực mở một lớp, mỗi lớp 20 học viên. Tổng số giờ đào tạo là 30 tiếng. Sau khi kết thúc khóa học, 12 tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được chọn để trao giải.


Thông tin về chương trình đào tạo xin vui lòng tìm hiểu trên trang web của đơn vị chúng tôi ( https://reurl.cc/MR9QxX ). Đường link đăng ký: https://reurl.cc/klqEyxNgày tháng

2023-05-03