Chuyển đến khối nội dung chính

Văn phòng cộng đồng quận Trung Sơn (Zhongshan) – Khóa học làm đồ thủ công bằng da (6-2)

Từ ngày 17/6, Văn phòng cộng đồng quận Trung Sơn (Zhongshan) Đài Bắc bắt đầu nhận đăng ký khóa học làm đồ thủ công bằng da dành cho Tân di dân năm 2024. Khóa học diễn ra từ ngày 18/7 đến ngày 25/7 tại hội trường Trung tâm Hành chính quận Trung Sơn (Zhongshan). Ngoài khóa học làm đồ thủ công, Văn phòng cũng tổ chức chương trình văn hóa và giải trí dành cho các gia đình. Thông tin chi tiết xin vui lòng tìm hiểu trên trang web của Văn phòng, hoặc liên hệ qua số điện thoại 25031369 # 591 (Ms. Vương).

Ngày tháng

2024-06-25