尚未定義

Từ hôm nay trở đi, di công nước ngoài có thể áp dụng làm đơn xin nhập cảnh lại trên mạng một lần. (9-2)

Theo quy định hiện hành xuất nhập cảnh và luật di dân, khi di công nước ngoài trong thời gian cư trú có nhu cầu xuất cảnh rồi quay lại Đài Loan, thì trước khi xuất cảnh phải làm đơn xin nhập cảnh lại với Sở di dân. Từ nay trở đi, người lao động nước ngoài có thể áp dụng làm đơn xin nhập cảnh lại một lần trên mạng, thay thế cho từ trước đến giờ bắt buộc phải đến quầy làm đơn. Đơn xin nhập cảnh lại dùng phương thức dính vào hộ chiếu.

Hệ thống làm đơn trên mạng không chịu hạn chế thời gian làm việc, người làm đơn làm trong 24/ngày hoặc ngày nghỉ lễ đều có thể lên mạng làm đơn xin nhập cảnh lại một lần trên mạng. Sau khi thông qua sát hạch (2 ngày công), tự tải văn bản (theo khổ giấy A4) từ hệ thống về. Sau đó đến sở này làm thủ tục ở các quầy phục vụ, trạn phục vụ in giấy chứng nhận điện tử
Mời lợi dụng hệ thống làm đơn trên mạng:

https://coa.immigration.gov.tw/coa-frontend/foreign-labor

線上申辦單次

 

發布日期

2019-09-02