尚未定義

Thông báo tạm đóng cửa: Hội quán Tân di dân Wanhua và Shilin dừng mở cửa đối với bên ngoài và cho mượn sử dụng kể từ nay đến ngày 30/06.(3-12)

Do biện pháp phòng chống vi rút Covid – 19 mang tính truyền nhiễm đặc biệt, Hội quán Tân di dân Wanhua và Shilin dừng mở cửa đối với bên ngoài và cho mượn sử dụng kể từ nay cho đến ngày 30/06. Rất mong các bạn thông cảm vì sự bất tiện này.

Mời các bạn gọi điện đến số điện thoại phục vụ phiên dịch của Hội quán vào giờ hành chính, nếu có vấn đề liên quan đến Tân di dân
Điện thoại phục vụ thông dịch tại Hội quán Tân di dân Shilin : (02)2883-7750
Điện thoại phục vụ thông dịch tại Hội quán Tân di dân Wanhua : (02)2883-1735

發布日期

2020-03-23