Chuyển đến khối nội dung chính

Văn phòng Cộng đồng quận Văn Sơn tổ chức: Lớp giao lưu văn hóa và học tiếng Việt (5-16)

Vào 13:30 ~ 16:30 thứ 2 và thứ 5 hàng tuần, trong khoảng thời gian từ 29/6 đến 3/8/2023, Văn phòng Cộng đồng quận Văn Sơn thành phố Đài Bắc sẽ tổ chức lớp giao lưu văn hóa và học tiếng Việt, xin mời các bạn Tân di dân đăng ký tham gia.

Thông tin chi tiết xin tìm hiểu tại chuyên mục thông tin dành cho Tân di dân trên trang web của Văn phòng https://wsdo.gov.taipei/ Hoặc liên hệ qua số điện thoại 2936-5522 # 359 (Mr. Lý) để được giải đáp các thắc mắc.

Ngày tháng

2023-05-29