Chuyển đến khối nội dung chính

Trung tâm dịch vụ việc làm Đài Bắc – Thông tin về Luật lao động dành cho Tân di dân (6-6)

Mở lớp tập huấn về việc làm dành cho Tân di dân:

Thời gian tổ chức: 09:00 - 12:00 ngày 16/7 (thứ 3) 

Địa điểm tổ chức: Tầng 6, số 101 đường Mãnh Giáp (Mengjia), quận Vạn Hoa (Wanhua), thành phố Đài Bắc.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 23085231 # 703 (Ms. Trương) và # 712 (Ms. Dương).


Ngày tháng

2024-06-28