Chuyển đến khối nội dung chính

Dịch vụ dành cho Tân di dân và hoạt động đi bộ giới thiệu các đường phố mới của Sỹ Lâm (5-4)

Vào ngày 27/5/2023, Văn phòng Cộng đồng quận Sỹ Lâm thành phố Đài Bắc sẽ tổ chức chương trình “Dịch vụ dành cho Tân di dân và hoạt động đi bộ giới thiệu các đường phố mới của Sỹ Lâm năm 2023”. Thông tin chi tiết xin tìm hiểu tại chuyên mục dành cho Tân di dân trên trang web của Văn phòng https://sldo.gov.taipei/ , hoặc liên hệ qua số điện thoại (02)2882-6200 # 6501 (Ms. Trần) để được giải đáp các thắc mắc.

Ngày tháng

2023-05-12