Chuyển đến khối nội dung chính

Hình ảnh chủ đạo của “Lễ hội đèn lồng Đài Loan năm 2023 tại Đài Bắc” (1-1)

Công bố hình ảnh chủ đạo của “Lễ hội đèn lồng Đài Loan năm 2023 tại Đài Bắc”


Ánh sáng hy vọng thắp sáng thành phố, đi theo quỹ đạo của ánh sáng, Đài Bắc – dẫn chúng ta hướng đến tương lai.


Ngày tháng

2023-01-07