Chuyển đến khối nội dung chính

Công ước về quyền lợi của người khuyết tật CRPD năm 2022 (1-5)

【Chuyển tiếp thông tin】

Công ước về quyền lợi của người khuyết tật CRPD năm 2022 

Hãy cùng tham gia để nhiều người biết đến CRPD hơn nhé!

 

Ngày tháng

2024-01-25