Chuyển đến khối nội dung chính

Hội thảo về mối quan hệ thân mật – Lớp học dành cho những người chuẩn bị kết hôn (5-1)

Xin mời mọi người cùng tham gia buổi “Hội thảo về mối quan hệ thân mật – Lớp học dành cho những người chuẩn bị kết hôn”, do Trung tâm Giáo dục Gia đình và Phát triển Thanh niên của thành phố Đài Bắc tổ chức vào ngày 28/5. Hội thảo sẽ giúp các đôi chuẩn bị kết hôn có được năng lực tích cực để bước vào hôn nhân. Học cách lắng nghe, cách giao tiếp với đối phương và cách xây dựng cuộc sống hôn nhân. Thông tin về việc đăng ký xin tìm hiểu trên trang web ( https://reurl.cc/klAv9K )

Ngày tháng

2023-05-09